Новините от Габрово и региона

Женина ДЕНЧЕВА

Тревожен е фактът, че всеки пети младеж в България / от 15 до 24 годишна възраст/ не учи и не работи, повечето не си и търсят работа. На първо място сме в Европа по този показател. Много от тях нямат завършено образование, нито професия, сочи проучване на УНИЦЕФ.

 

За да  могат младите хора да направят най-правилният избор на професия през 2012 година в страната са създадени  28 центъра за кариерно ориентиране по проект "Система за кариерното ориентиране в училищното образование" на Министерството на образоването и науката, обяснява ръководителят на габровския център Венелин Велчев. Освен него в центъра работят още трима кариерни консултанти.

Центърът работи с ученици от първи до дванадесети клас в цялата област. Той предоставя услуги по кариерно развитие и информиране. Провеждат се срещи, обучения, дават се консултации на ученици, родители и учители. Целта е младите хора да си изберат професия, която да им харесва, а и да бъде перспективна.

"Има млади хора, които сами вече са се ориентирали, но има и такива, които се колебаят, има и такива, които не знаят всички възможности, които могат да им бъдат предложени. Този избор е много важен, защото е за цял живот. Това е инвестиция за цял живот. Моите наблюдения са, че голяма част от младежите избират една професия  в средния курс или с висшето образование, после не я практикуват и започват да работят нещо друго. Естествено там не са толкова квалифицирани. Излиза, че те имат образование, но на практика са без образование. Това не е добре нито за тях, нито за техните работодатели, които трябва да вложат време и средства да ги квалифицират", казва Велчев.

Затова целта на кариерните центрове е да се създаде стратегия за правилното професионално ориентиране на учениците. Обучението им включва тестове, разговори, консултации. Специалистите в центъра са психолози, защитили са американски сертификат в сферата на кариерното ориентиране.

"Така разбираме доколко е информирано детето, доколко то е мотивирано за различни професионални умения. Изследваме и подкрепящата среда - родители, учители, близки, роднини. Провеждаме индивидуални консултации и групови обучения в училищата на цялата област. Пускаме им мултимедия за различни тематични области на професионалния живот. Представяме им модел за вземане на решения, разясняваме трудностите, които се крият в това. Защото много от децата не могат да си представят, че професията, която избират, ще я работят, примерно 40 години.  Не им препоръчваме определено училище, а се опитваме да разширим хоризонта им, не им спестяваме и положителните, и негативните страни на дадена професия. Първо развиваме социални умения у тях, после ги информираме какво образование трябва да завършат, за да практикуват дадена професия. Твърдя, че за година-две сме влезли във всички паралелки на всички училища от областта, обхванати са около 93 на сто от децата. След това много от тях или техните родители сами ни търсят в центъра и кариерният консултант ги консултира индивидуално. Тези консултации могат да бъдат няколко пъти по един час. След преминаване в друг клас, те пак ни търсят, споделят, питат", допълва Велчев.

Признава, че малко са учениците, които с голям хъс кандидатстват в дадено училище, за да могат да изучават знания за избраната професия. Немалко отиват да учат там, където ги приемат.

В зависимост от възрастта, децата си харесват различни професии. В началното образование те обикновено искат да станат полицаи, пожарникари. Желанията се променят в по-горните курсове.  Много често харесват професии, свързани с автомобилите и поддръжката и ремонта им, други искат да станат лекари, зъболекари. Нерядко, когато лидерът на неформалната група си е харесал дадена професия, останалите са склонни и те да я изберат.

Вече друг е въпросът, дали ще имат упоритостта и трудолюбието да завършат съответното образование и да започнат работа по избраната професия.


Теми с продължение
News management powered by Xpression News