Новините от Габрово и региона

Оперативна програма Околна среда 2007 – 2013 г.”

“Проектът се финансира от Кохезионния фонд на ЕС и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма Околна среда 2007 - 2013”

  

Преустановяване на водоподаването на 9 юни 2015 г.

Във връзка с изпълнение на дейности по Водния проект – превключване към съществуващата разпределителна шахта на подменения довеждащ водопровод по ул."Марин Дамянов", захранващ с питейна вода водопроводната мрежа от Пречиствателната станция за питейни води, ще бъде преустановено водоподаването на  09.06.2015 г. /вторник/, от 06:00 ч. до 18:00 ч., на целия град Габрово, с изключение на кварталите, разположени от пл. ”Бичкиня” нагоре, кв. Недевци и кв. Хаджи Цонев мост – до ул.”Бодрост”.

Без водоподаване ще останат също кв. Войново и селата в посока Севлиево - Поповци, Рачевци, Гергини, Гарван, Николчовци, Стоевци, Михайловци, Райновци, Враниловци, Новаковци и Божковци. Високата зона на града и зона „Младежки дом” ще останат без водоподаване след обяд.

Препоръчваме на живущите във високите части да се запасят с вода за повече от 20 часа, с оглед по-продължителния период, необходим за пълно нормализиране на водоснабдяването.

Община Габрово се за причиненото неудобство.

 Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда  2007 – 2013 г.”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите.

Повече подробности на сайта на проекта: waterprojectgabrovo.eu.


Теми с продължение
News management powered by Xpression News