Новините от Габрово и региона

Женина ДЕНЧЕВА

Габрово действително има голяма нужда от старчески дом, но не за здрави хора, навършили пенсионна възраст, а дом за възрастни хора с деменции, категорична е Радостина Братованова, директор на Териториалната дирекция за социално подпомагане. Мнението й е по повод дискусията между общински съветници защо в Габрово няма старчески дом.

 

Според нея най-добре информирани за потребността от един или друг дом са в социално подпомагане, защото молбите на хората за настаняване се подават там. Още повече домовете са профилирани и неспециалистът трудно прави разлика. Видът старчески дом, за който се дискутира е за здрави хора, навършили пенсионна възраст.

"В областта има три такива дома - в Добромирка /40 места/, в Трявна /40/ и в Стоките /36/. Смятам, напълно достатъчни за нуждите на възрастни хора от региона. Много малко са молбите за такъв вид старчески домове, а когато се подадат до месец се уреждат в един от трите изброени дома. Те напълно удовлетворяват желаещите. Още повече, за такива възрастни хора има алтернативни услуги в домашна среда, социални асистенти, домашни помощници. За тях са препоръчителни дневните центрове за стари хора, за да си оползотворяват времето.

Затова пък непрекъснато има запитвания за дом за стари хора с деменции. За съжаление деменциите поразяват немалка част от хората над 80 години. Тях не можем да ги настаним в старческите домове за здрави стари хора. При тях не е подходяща грижата на социални асистенти и домашни помощници, защото те имат нужда от 24-часово обгрижване. Да се грижат за тях е проблем и за близките им, трябва да напуснат работа, за да са цял ден и цяла нощ край тях. За този вид болни възрастни хора трябва да се грижат в домове. За съжаление ние нямаме. Някои чакат повече от 5 години да ги настаним в други региони, обикновено не дочакват. Голям проблем е намирането на място и в домовете за възрастни с психични разстройства, чака се над 10 години за място в такъв дом.  Тези две категории са най-тежки - с деменции и с психични разстройства. Тези хора трябва да са в дом, защото са опасни за себе си за обществото", допълва Братованова.

Според нея не само обикновените хора, понякога и институциите не различават различни видове старчески домове. Затова стават обърквания. И обяснява видовете старчески домове. Има домове за хора с физически увреждания, там се настаняват пациенти с ТЕЛК / над 18 години/. Такъв е габровският дом в Маркотея. подобен има и в с. Столът.

Съществуват домове за здрави стари хора / за такъв дом става дума във въпросната дискусия/. Има и домове за хора с психични разстройства, отделно за мъже и за жени /в. Радовци/, а също така домове за хора с умствена изостаналост / в Батошево/. Отделно има домове за слепи хора.

Знае се, че от години във Враниловци е започнат и изоставен строежът на старчески дом. Той е общинска собственост и за продължаване на строежа са нужни много средства. Точно колко изглежда не е изчислявано скоро. От областната администрация, която подготвя стратегия за социалните услуги съобщиха, че в сградата не е предвиден асансьор, наложителен за подобно заведение. Мнението е, че трудно би бил възобновена сградата във Враниловци, изоставена отдавна на капризите на времето и набезите на вандали. Поне покрив още има.

А защо пък той да не се превърне в толкова необходимия дом за стари хора с деменции?  За да функционира един старчески дом е нужна не само подходяща сграда, но и разрешение от  Министерството на труда и социалната политика.  Първо се проучват нуждите на общината от създаването на определен вид дом, решението трябва да се гласува в Общинския съвет, трябва да се заложи в бюджета за следващата година. Прави се предложение за разкриване на държавна делегирана дейност. Ако аргументите не са достатъчно силни, министерството може и да откаже. Тогава издръжката остава за сметка на Общината. Събираните от обитателите на домовете такси в никакъв случай не са достатъчни за цялата издръжка, държавата дотира останалото, уточнява Братованова..

"Ако полупостроеният дом във Враниловци стане дом за хора с деменции, гарантирам, че ще се напълни за 1 месец", твърди тя.

Но трябва да се мине през цялата посочена процедура.


Теми с продължение
News management powered by Xpression News