Новините от Габрово и региона

Мариана ДИМИТРОВА

Най-много са длъжниците за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци в Габрово, както сред фирмите, така и сред физическите лица, показва справка на Община Габрово за неиздължени суми към местния бюджет към 15 юни тази година.

49 са юридическите лица, които се водят в графата големи длъжници със суми над 5 хил. лева. За данък недвижими имоти и такса битови отпадъци те не са издължили на местния бюджет сума в размер на 835 389 лева. Най-много е заборчляла фирма "Капитан дядо Никола", която не е внесла в местната хазна 187 109 лв. Отделно със задължения над 100 лева по тези налози са 270 юридически лица. Сред тях са и местни структури на държавни институции.

Пет физически лица са сред големите длъжници с неплатени данък недвижими имоти и такса битови отпадъци на обща стойност 53 065 лв. Суми над 100 лв. за тези налози дължат 2916 габровци.

Към средата на юни девет са големите длъжници сред юридическите лица на данък превозни средства. Към местния бюджет те не са се издължили общо с 80 773 лв. Значителен е и броят на фирмите със задължения над 100 лева. Един габровец е сред големите длъжници със сума от 6 993 лв. за данък превозни средства. 1800 са габровци с неиздължен данък за превозни средства на стойност над 100 лева.

По отношение на патентния данък, към средата на юни има само един голям длъжник, който не се е отчел към местния бюджет със сума от 6 183 лв. Сред тъй нар. малки длъжници с над 100 лева са 127 габровци.

От Дирекция "Местни данъци и такси" напомнят и сроковете за плащане на местни налози за тази година. На 30 юни изтича срокът за плащане на първата вноска на данък недвижими имоти и такса битови отпадъци, както и данък върху превозното средство. Тази година тези налози се плащат на две равни вноски, като срокът за втората вноска изтича на 31 октомври. Патентният данък тази година се плаща на четири равни вноски, като срокът на първите две вече е изтекъл, третата е със срок 31 юли, а

четвъртата 31 октомври.

Туристическият данък се плаща до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

Касите на Дирекция "Местни данъци и такси", на ул. "Райчо Каролев" №4, работят с граждани всеки делничен ден, като от 1 април е с удължено работно време до 18 часа за улеснение на гражданите. Прекъсване на работата на паричния салон в дирекцията има единствено от 16.30 до 17 часа. Местните данъци и такси могат да се платят и по банков път.


Теми с продължение
News management powered by Xpression News