Новините от Габрово и региона

 

 Женина ДЕНЧЕВА

Лена Енева е родена в Габрово. Завършила е топло и ядрена енергетика в Технически университет София. Има специализации по финансов мениджмънт в Стопанска академия Свищов и по информационни системи отново в ТУ София. Преминала е обучения, свързани с обществената й дейност, в САЩ, Франция, Португалия, Полша , Естония. В момента е директор на Дирекция „Бюро по труда” Габрово в системата на Агенция по заетостта.

 - Най-първият и най-логичният въпрос, който следва да се зададе е защо се съгласихте да се кандидатирате за кмет? Знае се, че неведнъж досега са ви номинирали от БСП за този пост и вие сте отказвали. Какво е по-различното сега?

- Може би сега съм постигнала вътрешна убеденост да приема едно такова предложение. Може би съм натрупала достатъчно мъдрост, знания, опит, нужният емоционален баланс за да погледна към високата отговорност на този пост. Знаете ли винаги съм считала, че са необходими много високи качества, за да си на управленски пост и  решаваш проблемите на обществото. Особено в България.

- Сигурна  съм, напълно осъзнавате, че ще имате достоен опонент /да не казвам противник/ в лицето на Таня Христова от ГЕРБ?

- Първо приемам изборите като надпревара за доверието на габровци. „Борби”, "противници”, смятам че са думи от миналото и там трябва да останат. Второ смятам, че всички кандидати за кметове  са достойни хора и влизат в тази надпревара с желанието да работят за града ни. В този ред на мисли,  госпожа Христова също е достоен кандидат.

- Едва ли ще отречете видимите положителни резултати за Габрово от управлението на ГЕРБ през последните 4 години. На какво разчитате, за да промените във ваша полза сравнително положителното отношение на габровци към случилото се през мандата на Таня Христова?

- Ха, що за въпрос? Нямам никакво намерение да променям положителната оценка на габровци за положително случилите се неща в Габрово. Още повече, случилите се промени чрез проекти с европейско финансиране са плод на усилията на много хора, а някой от тях и на повече от едно управление на общината. Аз като общински съветник също съм работила за това.

- Надявам се, няма да промените линията за благоустрояване на града чрез проекти по оперативните програми, ако станете кмет? Възможна ли е приемственост?

- Първо да обясним, че благоустрояването на българските градове в това число и на Габрово чрез европейско финансиране, е вече част от правилата на функциониране на местната власт. В много големият си процент това финансиране се договаря от държавата България в рамките на програмен период и държавата разписва схеми, проектни линии, включително с конкретно посочени бенифициенти (получатели ) на средствата. Всяка една община разработва своите проекти на база разписаните правила и посочени бенифициенти, за да получи определеното финансиране. Това го правят всички български общини и ще продължат да го правят независимо кой ги управлява, защото това са правилата на нашето членство в ЕС. В тази посока приемствеността я е имало и ще я има. Просто е гарантирано. Разбира се в определени политики ще има и промени. Това също е гарантирано.

- Вероятно ще разчитате на богатия си административен опит и нормативни познания, ако управлявате Общината през следващите 4 години?

- Шега! Нормативните познания са най-непостоянното нещо в България! Разчитам разбира се на натрупаните количествени и качествени знания, умения, опит, доколкото ги притежавам. Основното обаче, на което разчитам е общите усилия на всички габровци, всеки на своето място и в рамките на своите компетенции,  в името на по-доброто бъдеще на града ни. Успешното развитие на една държава или община е плод на обединените усилия на всички нейни граждани. Дълбоко не вярвам в едноличният управленец - магьосник, който сам с вълшебна пръчка решава проблеми. Българската далечна и по-близка действителност доказа не състоятелността на тази теза.

-  През последните години БСП формира сравнително ниски резултати на изборите. Мислите ли, че на местните избори тази тенденция ще се промени?

- За мен изборният резултат винаги е бил нещо не предвидимо ( хе, разбира се изключвам социолозите и политическите шамани). Целта е аз и моите съекипници да се представим достойно. Моето скромно мнение е, че габровци предпочитат да гласуват за личности. Така че, личностите кандидати за кметове на Общината са пред погледа им. Отговорността да преценят и изберат е на нашите съграждани.

-  На какво ще акцентирате в предизборната си кампания?

- На много неща, в зависимост от темата, хората с които се срещам, населеното място което посещавам. Една община сме, но всяка по малка общност, населено място, отделен човек имат различни проблеми. Разбира се, ще направя възможното информацията за мен и моята кандидатура да стигне до всеки гражданин, за да може той да вземе своето решение напълно информиран. Най-важното за мен ще бъде да запазим добрия тон и взаимоотношения със всички кандидати и граждани на общината, независимо от различните ни предпочитания. Единството в нашето разнообразие също за мен е част от рецептата за успешно общностно развитие.


Теми с продължение
News management powered by Xpression News