Новините от Габрово и региона

Женина ДЕНЧЕВА

- Как изглежда дейността на Общински съвет - Габрово в цифри и факти? Става дума за броя на проведените заседания, внесените предложения, взетите решения и т.н.?

 - Общинският съвет работи организирано и последователно за реализиране на своите законови правомощия. Смятам, че работата ни беше ползотворна и помогнахме за това градът ни да бъде по-чист, по-уреден, по-красив и по-добър за живеене. За осем месеца са проведени 15 заседания. За периода от 1 януари до 27август 2015 г. бяха приети 213 решения. Тематичният обхват и областите на взетите решения от Общински съвет Габрово са представени в отчета и са достъпни за всички граждани на община Габрово.

 - Кои са според вас най-значимите решения на местния парламент през този период в интерес на Габрово?

 - На последната ни редовна сесия имах идея да припомня набързо важните решения, но се оказа, че работата ни за изминалите години не може да бъде събрана в думата „набързо“.  Както и трудно би могло да се раздели важното от маловажното. В този смисъл всяко взето решение е значимо, когато е взето в полза на общността.

  - Каква всъщност е мисията на общинските съветници, кое е най-важното, което те са призвани да вършат, справиха ли се те с тази отговорност?

 - Да се вслушват в думите на хората и да не забравят, че мисълта за тях трябва да е водещата, когато гласуват в залата. Да се отнасят сериозно и отговорно към всеки един човек, проблем, решение. Считам, че настоящият общински съвет се справи с тази си отговорност.

 - През последната година вие оглавихте местния парламент, трудно ли е да се ръководи и координира дейността и поведението на 33 парламентаристи с различна партийна принадлежност?

 - Не мога да отрека, че е имало доста трудни моменти, но понякога липсата на опит помага да се разчупи рутината при вземането на решения. Използвам случая, чрез вас да благодаря на всеки един от колегите си общински съветници за ангажираността през изминалата година. За времето, прекарано в дебати, проучване, размисъл. За подкрепата, а също така и за опозицията, защото само в споровете се ражда истината и се взимат наистина добри решения.

- Прави впечатление, че работата на местния парламент с всеки изминал мандат сякаш става по-конструктивна и делова, намалява политическото противопоставяне, бурните дебати, дори скандали, случвало се е в предишни мандати. Вероятно изборът на общинските съветници е по-прецизен или има друга причина?

 - Настоящият общински съвет показа, че има смелостта да гледа в перспектива, да мисли за бъдещето. Всеки един от общинските съветници беше в състояние да отстоява позицията си и да се бори за нея, независимо от коя страна на залата седи.

- Каква оценка бихте дали на местния парламент за свършеното през последните 4 години?

 - Оценката за работата на Общинския съвет могат да дадат хората, които са го избрали. Аз мога само да пожелая на всеки един от общинските съветници, успех от тук нататък и да ги призова да не се отказвате от ролята си на социално ангажирани граждани – било на редовните си работни места, било в обществения и личния си живот. Да бъдат активни, защото колкото повече хора дърпат един град напред, толкова по-бързо ще се развива той.


Теми с продължение
News management powered by Xpression News