Новините от Габрово и региона

Женина ДЕНЧЕВА

- Кога окончателно ще се разбере ще се вдига ли цената на водата в Габрово?

- Цените на предлаганите от ВиК дружествата услуги са държавно регулирани и се определят от независимия орган – Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/. Във връзка с настъпила промяна на ценообразуващи фактори, съгласно Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ), ВиК-Габрово възнамерява да подаде заявление за нова цена. Заявлението ще бъде подадено в началото на 2016 г., след приключването на финансовата 2015 г. Решението на Комисията, респективно, евентуалното въвеждане на нова цена, може да се очакват до средата на 2016 г.

 - Според Вас, ВиК - Габрово предлага ли по-добра услуга на своите клиенти, за да бъдат убедени те, че си заслужава по-високата й цена?

- Да, стремежът на ВиК-Габрово и основните инвестиционни намерения на дружеството са за подобряване на услугите и постигане на заложените в Бизнес плана показатели, които се контролират от Регулатора.

 - Какви са задълженията на битови и фирмени абонати за консумирана вода, какви мерки вземате?

- Събираемостта на задълженията на клиентите ни е 86% на годишна база. Към момента несъбраните задължения са на обща стойност 1 221 000 лв., от които 1 028 000 са задълженията на граждани. Ние разбираме, че живеем в криза и част от нашите клиенти са финансово затруднени. Затова предлагаме възможности при определени условия за разсрочено плащане на задълженията. За жалост, ни се налага да стигаме до съда, да образуваме дела към своите некоректни платци. За тази година са образувани 517 дела.

 - Последните няколко години бе напрегнат период за ВиК - Габрово заради водния цикъл. Общината даде добра оценка за свършеното от дружеството. Как успяхте да се справите с тази огромна отговорност? 

 - Да, успоредно с пряката си дейност – работа по инвестиционната програма и отстраняване на аварии, нашите екипи активно съдействаха и на фирмите, работещи по Водния проект на Габрово. Затова мобилизирахме всичките си ресурси, положихме необходимите усилия, за да съдействаме за това този проект да се случи без излишни сътресения за габровци. А ползите от него са очевидни - инвестиции на стойност 87,8 милиона лева в подменени 120 км ВиК мрежи, реконструирани и модернизирани две пречиствателни станции - за питейни и отпадъчни води, ремонтирани 4 помпени станции и изградена една нова. Това са все видими инвестиции, ползите от които тепърва ще се оценяват. Като трябва да подчертаем, че те са направени с европейски средства и със средства от държавния  бюджет. Можете да направите едно сравнение с ефекта от прословутия Воден заем от 1996 г., възлизащ на 6,6 млн. лева, които дружеството ще изплаща до 2023 г.

Искам да подчертая, че проектът за водния цикъл на Габрово обхвана част от водоснабдителната и канализационна мрежа на града, а дружеството експлоатира съоръжения на територията на трите общини Габрово, Дряново и Трявна с обща дължина около 1300 км. Очакваме през следващия програмен период да успеем съвместно с общините да се включим за финансиране на проекти за необхванатите части от ВиК съоръженията.

- Какви са инвестициите на дружеството през тази година?

- Усилията в инвестиционната ни политика са насочени към подмяна на остарели и компрометирани водопроводи на улици, необхванати от водния проект на Габрово, както и в села на общината, и на често авариращи водопроводи в общините Дряново и Трявна. Към 30.11.2015 г. сме изпълнили инвестиции в рехабилитация на водопроводи за 402 859 лв. собствени средства на дружеството. Подменени са общо 11 063 м водопроводи на територията на трите обслужвани общини (Габрово, Дряново и Трявна), от които  2 015 м по външни и 9 048 м по вътрешни водопроводни мрежи. В Габрово извършихме реконструкция на водопроводна мрежа с обща дължина 3 920 м. по ул. „Никола Войновски”, ул. „Станционна”, ул. „Пионерска”, ул.„Индустриална” и междублоково пространство на ул.„Георги Кирков”. Реконструирахме вътрешна водопроводна мрежа на габровските села Стоевци, Драгановци, Поповци, Врабци, Бойновци и Балиновци с обща дължина 1 852 м.

В Дряново реконструирахме 1 298 м вътрешна водопроводна мрежа по ул. „Георги Бенковски”, ул.„Опълченска” и ул.„Поп Харитон”. Подменихме и 225 м водопровод в с. Туркинча. В гр.Трявна извършихме реконструкция на 1 327 м вътрешна водопроводна мрежа по ул.„Индустриална”, ул.„Чучура”, ул.„Христо Ботев” и ул.„Васил Левски”. Подменихме и 426 м водопровод в кв. „Късовци” –Плачковци. В началото на следващата година ще можем да предоставим пълната информация и за останалите инвестиции, направени от дружеството през 2015г., свързани с аварийни ремонти, закупуване на техника и др.

 - Успяхте ли да погасите немалките стари задължения, които наследихте при избирането Ви?

- Сегашното ръководство на ВиК–Габрово наследи рефинансиран заем от Световната банка за 6,6 млн. лв. и стари задължения към Басейнова дирекция за близо 5 млн.лв. Всеки месец дружеството плаща по 51 хил.лв. на Басейнова дирекция, освен текущите такси, и 32 хил.лв. към банката за погасяване на заема. От 2010г. до момента сме изплатили около 6 млн.лв. Това са ресурси, които можехме да насочим към много по-сериозни инвестиции за подобрение на ВиК системата.Теми с продължение
News management powered by Xpression News