Новините от Габрово и региона

Женина ДЕНЧЕВА

- За много години! Какви са вашите очаквания за новата 2016 г.? Вашето пожелание към габровци?

- Очакванията ми са свързани с повече успехи в Европейския парламент, носещи позитиви за България, а и за Габрово. Очаквам за страната ни да се говори все по-често с все по-позитивни постижения. Такова е собственото ми планиране за годината - ориентирано към резултати за България, за които всеки ден работа е важен.

На габровци желая здраве и сили, за да направят годината такава, каквато искат да бъде и да постигнат максимума от поставените си цели. Годината за града беше много успешна, вярвам, че следващата ще е дори повече.

- Група младежи от Габрово по ваша покана посетиха Брюксел, какъв е поводът?

- От миналата година имам офис в Габрово и убеждението ми е, че трябва да подкрепям младите, предприемчивите и талантливи габровци. До посещението на учениците от ПМГ "Акад. Иван Гюзелев". се стигна след инициативата "Евромеждучасие", която проведох в гимназията, а избраните ученици се откроиха с активността си, оригиналните си идеи и самостоятелност. Все качества, които гарантират, че новото поколение, което се задава не бива да се подценява. Няма как да не ги подкрепя и имам големи очаквания от тяхното посещение в Брюксел. Ще се запознаят, разбира се с дейността и активностите на парламента, но най-вече с възможностите, които ЕС им предлага с конкретни параметри и детайли. Това е добавената стойност от това посещение и фактът, който го различава от екскурзия.

- Като най-младият евродепутат вие естествено и логично акцентувате на работата с младите хора, борите се за намаляване на младежката безработица. Какви са резултатите от това?

- Нека кажа, че индивидуалните усилия на един или друг, било то евродепутат и прочее, няма как да доведат до големи и трайни резултати. Въпреки това през изминалата година проведох десетки обучения и срещи с млади хора, за да промотирам възможностите, които ЕС им предлага за квалификация, обучение и започване на работа или собствен бизнес, защото вярвам, че не използваме пълния си потенциал. Наред с това България е една от държавите в ЕС, които успешно и бързо се справят с младежката безработица, включително чрез средства от Европейския социален фонд. Доказателство е, че през 2012 г. младежката безработица в страната беше над 28%, докато в средата на 2015 г. същият показател е около 20%. Също така, по данни на Европейската комисия изпълнението по същия фонд в страната ни до октомври месец е над 94%, а средното за ЕС е 87%. Несъмнено високо постижение.

В допълнение, авансовите плащания към Инициативата за младежка заетост, се увеличиха с 30 пъти в началото на миналата година и това ще помогне на близо 650 000 млади хора по-бързо да започнат работа, стаж или да продължат образованието си. Накрая, при приемането на бюджет 2016 г. на ЕС, успяхме да се преборим за повече средства по Еразъм+, Еразъм за млади предприемачи и други програми, подкрепящи личностното и професионално развитие.

- Какви са акцентите на дейността ви през 2016 година в това отношение?

- През тази година ще продължавам да работя по приоритетите в моята работа, свързани с еврофинансиране, план "Юнкер", Бюджет на ЕС и и бюджетен контрол, младежка заетост и предприемачество. Именно предприемачеството заедно с новите иновации са катализатор за растеж за малките и средни предприятия в Габрово. Само за 2014г. в страната ни има на разположение свежи инвестиции в размер на €2.25 млрд. по линия на оперативните програми. ОП "Конкурентоспособност" е изцяло насочена към подкрепа на бизнеса.

Чрез обученията, които реализирахме през изминалата година "Финансирай мечти" и Евромеждучасие, ние успяхме да достигнем до много млади хора в цялата страна. Обученията на експерти от местната власт в Брюксел за възможностите за кандидатстване директно към ЕК за различни грантове, също бяха определени като успех. Ще продължа да работя за повече пари от европейския бюджет и по всички останали механизми, предвидени за функционирането на ЕС, да бъдат инвестирани в България. Ще положа усилия за повече информираност и достъпност за различните програми.

Ангажирам се да организирам обучения и срещи, носещи добавена стойност и реален продукт, включително и в Габрово, с цел по-голям брой млади хора, предприемачи, малки и средни компании и различни социални групи да успеят да получат необходимата им подкрепа.

Не на последно място, предстои да развия инициатива, която анонсирах наскоро - да заложим пилотен проект в бюджета на ЕС, за да позволим на младите предприемачи от Габрово, България и от всяка друга държава с Съюза да пътуват в цял свят, за да трупат опит в правенето на бизнес. С други думи да се разшири обхвата на съществуващата вече "Еразъм за млади предприемачи" от европейски към световен мащаб.

- Все по-често се появяват мрачни коментари за разцепление на Европейския съюз. Имат ли те основания?

- Нямат и не мисля, че някога са имали. Това е личен избор в какво да вярваш и какви коментари да правиш. Те (коментарите) са свободни и изконно право на всеки, но фактите са свещени. А те, както и уроците на историята, ни показват, че няма друг разумен избор, няма друго решение освен да търсим общи решения за общите ни проблеми вместо да се затваряме, да се делим и разпадаме на съставни част от цялото, което несъмнено сме. Радвам се, че голямата част от българите вярват в Европа, защото средствата, които получаваме от европейската солидарност, са без аналог. И макар да не сме безнадеждно зависими от тях, тяхната роля е основна в усилията да не сме още дълго най-бедните в ЕС.

Много хора подхранват мрачни тези за разпадане на Съюза. Голяма част от тях са част от институциите на същия този Съюз или от държави, които печелят най-много от него. Това е толкова нелепо, колкото да твърдиш, че пиенето на вода е вредно и то докато копаеш кладенец.  


Теми с продължение
News management powered by Xpression News