Новините от Габрово и региона

Над 80 майки от всичките около 6000 в общината, които получават социални помощи за отглеждане на дете, не са подали нови декларации в службата за социално подпомагане. Тези, които не са го направили или живеят в чужбина или не отговарят на условията, според Радостина Братованова, директор на службата за социално подпомагане.

От 1 февруари сме уведомили 40 майки, че детските им надбавки ще бъдат спрени.  След това те са се явили, попълнили са новите декларации, които вече са обработени. От 1 март пак около 40 майки са предупредени с писма. Предекларирането става бързо, изложили сме образци, колегите обясняват подробно на всеки. С гъвкаво работно време сме, работим и във времето за обедна почивка, допълва тя.

Припомняме, че според новите промени на Закона за семейни помощи за деца всички, които са подали молби за детски надбавки по стария закон, преди 28 юли 2015. г., трябва да се явят сега и да предекларират обстоятелствата, от които зависи получаване на помощта. Жените без официален брак също трябва да го направят, за да се разбере дали съжителстват или не с бащите на децата си.

"Правим проверка дали те се водят заедно на постоянен или настоящ адрес, ако са на един адрес ще търсим и доходите на бащата при определяне на дохода за получаване на детски. Много важно е да се декларира, че живеят постоянно в страната и тук отглеждат децата си, " коментира Радостина Братованова.

Според  нея немалко родители работят и живеят в чужбина, идват си лятото за малко, пускат си молбите за детски и пак заминават. Всички знаят, че помощите за отглеждане на дете се отпускат по определени критерии - средномесечният доход на член от семейството за предходната година не трябва да е повече от 350 лв. От 1 юли ще станат 400 лв. В чужбина никой не работи за такива пари. Целта е помощите да получават наистина нуждаещите се родители, които живеят в страната. Сега при предекларирането, родителите от чужбина естествено не могат да отидат в социалните служби и пращат родителите си, роднини. Категорично не се разрешава на роднини да подават декларация. Всяка майка лично ще трябва да се яви.

" За отглеждане на непълнолетно дете в семейството се дават 37 лв., ако са две - 85 лв. Стимулира се раждането на три деца, като общият  размер на помощта е 130 лв. , по 43.33 лв. за всяко дете. Ако детето е ученик и има неизвинени отсъствия в училище, се спира помощта за него. С увеличаване броя на децата над 3,  сумите падат. Примерно, семейство с 14 деца получаваната помощ е в размер на 24.23 лв., при 9 деца - 26.64 лв., при 7 деца -28.58 лв.", казва още Братованова.

Непълнолетните майки под 18-годишна възраст вече се подпомагат не с пари, а с ваучери, с които те могат да купят най-необходимите храни и консумативи за бебетата си. Така, че непълнолетните майки, обикновено с по-мургав цвят на кожата, не вземат на ръка никакви пари, а помощта им е в натура.

сн. Радостина Братованова

 


Теми с продължение
News management powered by Xpression News