Новините от Габрово и региона

Женина ДЕНЧЕВА

Два месеца и половина след старта на кампанията за плащане на местните данъци и такси през 2016 година, в хазната са постъпили 3 343 517 лв. Това означава 39 на сто изпълнение, с 4 на сто повече от същия период на миналата година , съобщи Мария Йозова, шеф на Дирекция "Местни данъци и такси".

От патентен данък са събрани 37 хил. лв. / 34 на сто от плана /, данък недвижим имот - 589 хил. лв. / 37 на сто изпълнение /, данък превозни средства - 786 хил. лв. / 39 на сто изпълнение /, данък придобиване на имущество - 231 хил. / 33 на сто изпълнение /, туристически данък - 10 хил. лв. / 20 на сто изпълнение /. За такса битови отпадъци са внесени 1 609 хил. лв. /42 на сто изпълнение/.

До 30 април може да се плати целия размер на данъка с 5 на сто отстъпка. Тази година данък недвижим имот има увеличение от 1 на 1.5 промила, но това като абсолютна стойност е малка сума. Няма промяна в размера на такса битови отпадъци, тя остава 3.1 промила.

"Тези, които все пак не успеят да платят своите задължения до 30 април, плащането на първата вноска на данъците е до 30 юни, а на втора вноска - до 30 октомври. След изтичане на тези срокове, започват начисляване на лихви за просрочие.

През изминалата година са съставени 1595  актове за установяване на задължения на стойност 787 615 лв. Предадени са 272 преписки за 219 265 лв. на частен съдебен изпълнител за принудително производство. Те са за неплатени задължения от предходни години. Ако година след издаването на акта, длъжникът не се издължи, се пристъпва към принудително събиране.

"Когато нещата стигнат до съдебен изпълнител, се усложняват. Изпращаме данъчни съобщение на адресите на длъжниците. Затова призовавам още веднъж гражданите да си плащат навреме данъците, ако имат някакви затруднения на място могат да посетят дирекцията да договорим по-благоприятна за тях процедура с 14 дневен срок за разсрочено плащане", коментира Мария Йозова.

Въпреки това, габровци сравнително съвестно си плащат данъците,  смята тя. И припомня, че през 2015 година от местни данъци и такси са събрани 7 661708 лв., от тях за такса битови отпадъци са внесени 3 871 223 лв., а за данък недвижими имоти - 1 381 431, за данък превозни средства - 1 490 709, данък придобиване -  671 986, патентен данък - 118 316 лв. и туристическия данък - 44 830 лв. Това означава, че планът за данъчни приходи е изпълнен 103 на сто, допълва Йозова.

Тя припомня още, че за новопридобитите моторни превозни средства вече не се подават декларации за придобиване, защото информация за регистрацията на новите автомобили идват по служебен път от КАТ в Дирекция Местни данъци и такси. Има и автоматично начисляване на данъка за съответното МПС. Декларация при нас се подава само, ако автомобилът се придобие по наследство. А също така, когато се ползва дадено данъчно облекчение при ТЕЛК решения за намалена работоспособност, трябва да се подаде данъчна декларация за освобождаване от данък. Техническите пунктове за прегледи на моторните превозни средства имат онлайн връзка с местни данъци и такси и ако собственикът на автомобила има данъчни задължение за него, няма да може да мине технически преглед.

Догодина такситата ще минат на патентен данък, а не както сега - на общо облагане.


Теми с продължение
News management powered by Xpression News