Новините от Габрово и региона

Женина ДЕНЧЕВА

43 деца със специални потребности от Габрово получиха нов шанс за по-добри дни, комфортни условия и ползотворни занимания в новия Дневен център за деца с увреждания. Да ги поздрави днес специално пристигна новият министър на труда и социалната политика Зорница Русинова.

  Проектът за преустройване на сграда на бивша детска градина на бул. „Трети март“ № 5 е на Община Габрово, съвместно с Фондация „Грижи за деца с увреждания“. С постановление на Министерски съвет в края на 2014 г. на Община Габрово бяха предоставени целево 610  000 лв. Така заведението за деца с увреждания получи нов дом, на 924 кв м. площ, отговарящ на всички съвременни изисквания за енергийна ефективност, а потребителите – комфортна и съобразена със специфичните им нужди среда. Досега Дневният център се помещаваше в един от корпусите на детска ясла „Първи юни“ в кв. „Бичкинята“, където се помещава и Дневния център на възрастни.

"Неслучайно откриваме центърът на празника на Свети дух, 20 юни. Пожелавам на децата, на родителите и на екипа на центъра всички дарове на Духа да бъдат сред вас. Грижете се безкористно, с много нежност и внимание към децата в центъра, те са нашите деца", каза кметът на Габрово Таня Христова.

Децата от центъра подариха на кмета своя картина - красиво, оранжево слънце.

"Весели и слънчеви дни в новия, построен по всички европейски изисквания център, пожела на децата и министър Русинова. "Социалната политика не е абстракция. Тя е грижа всички хора в обществото да имат достойно място в него. Не трябва да говорим, че децата са нашето бъдеще, а трябва да дадем бъдеще на нашите деца", призова тя.

Министър Русинова обеща министерството на социалната политика да откликва на всяка нужда на центъра.

Светла Григорова, директор на центъра, обясни, че той предоставя специализирано оборудване и обзавеждане за нуждите на децата, по желание на родителите те посещават центъра почасово или целодневно. Центърът предоставя храна, задоволяване на здравните, рехабилитационни и образователни потребности на малките си посетители. Там се извършва физиотерапия и рехабилитация, логопедични занимания, сензорна терапия, дейности, подпомагащи децата с увреждания за интегриране в масовите училища.

Сградата е  топлоизолирана, с подменена дограма, монтирани са слънчеви колектори. Тя е свързана с газопреносната мрежа на града. А на двора има модерни детски площадки, много зеленина и места за игри и забавления.

Церемонията бе предшествана от открита дискусия, посветена на партньорството между институциите на местно и национално ниво и неправителствените организации за постигане на качествени и достъпни социални услуги.

Участие взеха министър Зорница Русинова и изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане Цветан Васев, представители на държавни и общински институции от социалната сфера, здравни и специализирани структури, общински съветници, лица от Областна администрация и общините в област Габрово, родители на деца с увреждания.


Теми с продължение
News management powered by Xpression News