Новините от Габрово и региона


Община Габрово на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №137 от 30.06.2016г. на Общински съвет Габрово е разрешено изработване на Подробен устройствен план  -План за застрояване, във връзка с отреждане на имот №022039 в землището на с.Поповци-„за оранжерии“.

 


Теми с продължение
News management powered by Xpression News