Новините от Габрово и региона


 Община Габрово ще обнови материалната база на Домашния социален патронаж със средства от фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика.

 Съгласно подписания договор за сътрудничество безвъзмездната субсидия е в размер на 19 407,10 лв., а собственото финансово участие е 2 156,34 лв. Срокът за изпълнение на дейностите е до 1 ноември 2016 г.

 Строително-ремонтните работи включват подмяна на врати и прозорци, демонтаж на дървена ламперия, шпакловане, изкърпване и боядисване на стени и тавани, проектиране, доставка и монтаж на мълниезащитен приемник с изпреварващо действие за целия комплекс.

 

Домашният социален патронаж се помещава в едноетажно крило на бивше обединено детско заведение на ул. „Ивайло“ № 13 в кв. „Христо Ботев“. Там се извършва разливане на приготвена от външен изпълнител храна за възрастни хора в неравностойно социално положение.

 След пребазирането на услугата в настоящата сграда през месец декември 2005 г. в помещенията са извършвани частични ремонти по изкърпване, шпакловане, боядисване и подмяна на дограма.

 Патронажът е в структурата на звено „Заведения за социални услуги“ – Габрово с капацитет от 200 потребители, но към момента ползвателите са повече. От услугата се възползват както жители на града, така и хора от селата.

 Предстои избор на изпълнител на предвидените ремонтни дейности по реда на Закона за обществените поръчки чрез процедура по събиране на оферти с обява.

 

 


Теми с продължение
News management powered by Xpression News