Новините от Габрово и региона

Активно се работи на трите големи обекта по проекта за съвременна градска среда на Габрово. Ремонтите обхващат „Благоустрояване на част от централната градска част на Габрово и реконструкция на кръстовище „Шиваров мост“, „Благоустрояване на парк „Колелото“ и прилежащи квартални пространства“ и „Изграждане на част от Източна градска улица“. Обновяването започна през лятото на тази година, като стойността на строителните договори е 10 782 523,16 лв.

Предстои изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих в паркови и междублокови пространства, благоустрояване и реконструкция на улични мрежи, озеленяване и екстериорно обзавеждане, изграждане на детски площадки, пешеходни алеи и естетически композиции, въвеждане на енергоспестяващо осветление.

Проектът се финансира по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. и е на обща стойност 11 162 347,68 лв., като европейското финансиране е в размер на 6 563 608 лв., националното - 1 158 283, 3 440 455,68 лв. е съфинансирането на Община Габрово. Дейностите подкрепят реализацията на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие.

Днес напредъкът на проекта бе публично представен, като бе организирано и посещение на трите обекта. Особен интерес предизвика тунелът на Източната улица, който е бил построен през 1974 с цел облекчаване на движението от централната градска част. Парите явно и тогава не стигали, защото идеята е изоставена, а тунелът занемарен, пълен с боклуци. Сега всичко е почистено, работи се по ремонтирането му и извеждане на пътния трафик от центъра през тунела, по ул. "Марин Дринов", по ул."Хан Крум и осъществяване на връзка с ул. "Орловска".

Активно се благоустроява и паркът на Колелото, строителните работи ще продължат  и догодина. Кметът Таня Христова и зам. кметът  Николай Меразчиев се притекоха на помощ на строителните работници. Със специални чукове в ръка градоначалниците набиваха павета по една от алеите на парка.

Кметът Таня Христова е убедена, че трите обекта ще бъдат завършени до края на идната година, макар срокът за административното завършване на проекта да е март 2019 година. Напредъкът и по трите обекта е значителен.

 


Теми с продължение
News management powered by Xpression News