Новините от Габрово и региона

По икономическо и по социално развитие Габрово се позиционира на второ място в страната след столицата. Това сочат последните данни на  Института за пазарна икономика. В проучването Габрово е на пето място по най-висок БВП на човек от населението, доходите на населението изпреварват средните стойности за страната, а заплатите се повишават устойчиво. За пета поредна година общините в областта усвояват най-много европейски средства на човек от населението. Габрово е сред областите със сравнително добро развитие на електронното правителство и предоставянето на административни услуги на „едно гише”, а общинските администрации в областта получават относително високи оценки за прозрачност.

Бързо се влошава демографската ситуация в областта. Показателите за образование и здравеопазване показват сравнително добро състояние на тези сектори в областта. Натовареността на съдиите е сравнително ниска, което вероятно допринася за бързото правораздаване. Разкриваемостта на престъпленията е по-висока от средната за страната. Посещенията в кината, театрите, музеите и библиотеките в областта поставят Габрово на второ място в страната по интензивност на културния живот веднага след столицата.

 


Теми с продължение
News management powered by Xpression News