Новините от Габрово и региона

Преустройство на съществуваща автобусна спирка „Рачо Ковача“ в „джоб“, възстановяване, ремонт и модернизация на пешеходни подлези до ДХС и реконструкция на пътно кръстовище и предгаровия площад. Подобряване организацията на движение на най-натоварените кръстовища. Внедряване на информационно-комуникационни технологии за модернизация на градския транспорт. Доставката на 15 нови екологични автобуси, поставят началото на инвестиции в интегриран градски транспорт в Габрово. Това е един от акцентите на проектобюджет 2017. 

Той е на стойност 39 702 943 лв., неговото мото е "По-добро качество на живот", а целта - превръщането на Габрово в модерна европейска община. Предстои приемането му в местния парламент, обясни пред медии днес кметът Таня Христова.

Стойността на СМР по проект за интегриран градски транспорт е 3 416 949,97 лв. , а на доставката на екологични автобуси - 8 124 000 лв. Стойността на информационно-комуникационни технологии за модернизация на градския транспорт е 1 275 949.548 лв.

Инвестициите в образователната инфраструктура са ремонт, модернизация, въвеждане на енергоспестяващи мерки, изграждане на достъпна среда и благоустрояване на дворните пространства в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” и ОУ „Цанко Дюстабанов”. А също така обновяване на дворното пространство на ДГ „Мечо Пух“, газификация на ДГ „Явор“, ДГ „Младост“ и ДЯ „Славейче“ Период на реализация 2017 – 2018 г. Стойност СМР, оборудване и обзавеждане - 4 599 960 лв.

Изграждане на кръгово кръстовище. Благоустрояване на междублокови пространства и обособяване на кътове за отдих, рехабилитация на крайулична зона по бул. „Априлов", са част от бъдещото благоустрояване на централната градска част и реконструкцията на кръстовище "Шиваров мост". Период на реализация 2016 – 2017 г. Стойност 4 309 891,96 лв.

Изграждане на нова Източна градска улица с цел облекчаване на трафика в централна градска част, ремонт на съществуващия тунел, оформяне на зони за паркиране в района, е още един акцент в инвестиционната програма на Община Габрово.

Период на реализация 2016 – 2017 г. Стойност 2 489 628,28 лв.

Вниманието е насочено и към кварталите. Предвижда се реконструкция на улични артерии и благоустрояване на междублокови пространства в кв. Младост, кв. 45, 48, 50 и 52 (2017 – 2018 г.), а също така рехабилитация на пътни настилки, организиране на зони за паркиране, благоустрояване на зелени зони, изграждане на площадки за игра, спорт и отдих.

Период на реализация 2017 – 2018 г. Стойност 1 000 000 лв.

Вече започна строежът на нов пешеходен мост над река Янтра. Мостът ще осигури пешеходна връзка на улиците Аврам Гачев и Дунав. Период на реализация 2015 – 2017 г. Стойност 1 710 000 лв.

Предвижда се изграждане на система за видео наблюдение и разпознаване на регистрационни табели на автомобили на входовете на Габрово от Трявна и от Велико Търново. Изграждане на видео наблюдение в зоната на кръгово кръстовище на ул. „Свищовска“, ул. „Лазурна“ и бул. „Могильов“, в парк „Обов“ (Колелото). А също така изграждане на зони за платено паркиране и въвеждане на ефективен контрол при неправилно паркиране чрез репатриране на автомобилите на нарушителите.

Период на реализация 2017 г. Стойност видеонаблюдение 86 000 лв. Стойност техническо обезпечаване зони за платено паркиране 311 000 лв.


Теми с продължение
News management powered by Xpression News