Новините от Габрово и региона

Повече чужденци, ученици и студенти. Повече продадени абонаментни карти и изнесени беседи. Такива са резултатите, които постигна екипът на ЕМО „Етър” през 2016 година. И когато говорим за туристите в този музей, „повече” се измерва в хиляди.

През 2016 година 24 442 повече туристи са посетили ЕМО „Етър” в сравнение с 2015-та. 211 442 са преминалите през музея, от които 22 561 с право на безплатно посещение.

Цифрите може да са „сухи”, но по отношение успешната за ЕМО „Етър” 2016-та са ясни:

25 176 чужденци (с 1363 повече от 2015 г.)

41 403 ученици от І до ХІІ клас (с 2754 повече от 2015 г.)

12 862 деца под 7 години (с 5731 повече от 2015 г.)

16 130 студенти (с 2311 повече от 2015 г.)

149 продадени абонаментни карти (с 76 повече от 2015 г.)

302 изнесените беседи (с 74 повече от 2015 г.)

Руските туристи имат най-голям интерес към ЕМО „Етър”. 5864 жители на тази държава са посетили музея през 2016-та. Французите са друга устойчива туристическа група – 2364, както й посетителите от Израел – 1771.

Рекорд по посещаемост е отчетен и по време на ХІV Международен панаир на традиционните занаяти, който се провежда в началото на септември. 14 534 души видяха панаирното изложение.

На какво се дължи този засилен интерес от страна на публиката към ЕМО „Етър”?

Отвъд видимото за публиката, има творчески подход, труд и стремеж към надграждане. Разбира се, всичко това е възможно да се случи, благодарение на съхранената традиция, но екипът от над 50 души знае, че на „стари лаври не бива да се лежи”. Новаторството, понякога дискретно, друг път набиващо се на очи, е станало част от стила на работа в този неповторим български музей.

 Постиженията на екипа на ЕМО „Етър” през 2016 година:

Получена е наградата „Асеневци” на Асоциацията на туроператорите в България.

Рекорден брой посетители – 14 534 души, по време на ХІV Международен панаир на традиционните занаяти, в който участват майстори от Судан, Холандия, Румъния, Беларус, Украйна, България.

Приета е нова визия на рекламните материали.

Предметите, изработени по време на Майсторската надпревара са представени в изложба на открито.

Реализирани са изложби на най-старите тъкачки и изследователки на тъкачни техники у нас – Стойна Кръстанова и Симеонка Стойчева, двете са над 90-годишни.

ЕМО „Етър” е домакин на Първият национален панаир на музейната книга.

Възстановено е членството в Асоциация на европейските музеи на открито.

Поставено е началото на образователна програма, свързана със старопланинската архитектура.

Създадена е научна група в музея.

Организирана е символична надпревара на демонстратори на домашни занятия.

Музеят е включен в инициативата „Ден на бащата”.

Утвърден е Правилник за устройство и дейността, според Закона за културното наследство.

Въведени са намалени цени за посещения през зимните месеци.

 

Научната продукция на ЕМО „Етър”:

Представени са 21 научни съобщения на конференции в страната и чужбина.

Отпечатани са 18 научни публикации в сборници и научни списания.

Публикувани са 2 сборника (Народните занаяти – минало, настояще, бъдеще т. XI, 50 години АЕК „Етър”) 1книга (А.Гоев, Магическа защита от зли сили).

Изложби:

Реализирани са 17 в музея и 4 в страната.

 

Реставрирани недвижими културни ценности:

Части от Валявицата.

Изграден е отново обект „Купа сено”, любима за туристите атракция.

Пребоядисани са фасади на къщи от Чаршията.

Ремонтирани са:

Монолитни стъпала, каменни зидове и плочници.

Часовниковият механизъм на кулата.

Дървените огради и порти.

Дренажната система.

Дървените части на приземните етажи на Чаршията.

Изцяло е подновен Дюкяна.

ЕМО „Етър” е домакин и организатор на над 80 прояви. Сред тях: Европейски дни на художествените занаяти, IV Национална среща, организирана от Министерството на културата за устойчиво развитие на музеите на тема „Визуална култура и музеите”, III Национален фестивал на хумористичната песен, Училище за лазарки.

 


Теми с продължение
News management powered by Xpression News