Новините от Габрово и региона

Кметът на Габрово Таня Христова откри официално днес Комплекса за социално-здравни услуги за деца и семейства, създаден по проект на Община Габрово с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

В комплекса ще се предоставят безплатно услугите: семейно консултиране и подкрепа на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения; здравна детска консултация и дейности за превенция на заболяванията; индивидуална педагогическа подкрепа на деца с увреждания/специални образователни потребности; консултиране, обучение и подкрепа на семейства на деца с увреждания; допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата.

Ползватели ще бъдат семейства с деца до 7-годишна възраст, включително с увреждания, деца до 7-годишна възраст от уязвими групи и техните семейства, както и деца и възрастни в риск. Нуждаещите се получават подкрепа от педиатър, логопед, медицинска сестра, рехабилитатор, гинеколог, специален педагог, акушерка, психолог, стоматолог, юрист и социални работници. За потребителите се грижи екип от 13 специалисти.

Проектът стартира на 1 септември 2016 г. и ще продължи до края на 2018 г. С изпълнението му ще бъде продължена дейността на Комплекса за социално-здравни услуги за деца и семейства, разкрит по проект „ПОСОКИ – предоставяне в общността на социално, образователно консултиране и интегриране“.

На откриването присъстваха представители на Регионалната дирекция за социално подпомагане, дирекция „Социално подпомагане - Габрово“, Областна администрация – Габрово, социалните услуги в общността, училища и детски градини. Събитието продължи с информационен Ден на отворени врати, по време на който се представиха условията за ползване на услугите, дейностите, методите на социалната работа и ползите за целевите групи.

 


Теми с продължение
News management powered by Xpression News