Новините от Габрово и региона

Приоритетите на бюджет 2018 са привлекателна, екологична и безопасна жизнена среда; стимулиране и развитие на бизнеса и иновациите; подобряване качеството на образованието; условия за развитие на спорт; подкрепа за иновативни и творчески идеи на младите хора; достъпно и качествено здравеопазване; активна и справедлива социална политика; развитие на разнообразен културен и туристически продукт; компетентна, ефективна и прозрачна администрация в услуга на гражданите и бизнеса. Това стана ясно от публичното обсъждане на проектобюджета за 2018 година.

Според презентацията на кмета Таня Христова по приоритет Привлекателна, екологична и безопасна жизнена среда ще се извърши реконструкция на пътно кръстовище на предгаровия площад – 1 551 399 лв.  А също така реконструкция на улични артерии и благоустрояване на междублокови пространства на ул. "Младост", кв. 45, 48, 50 и 52 – 1 100 00 лв. Жителите да очакват още рехабилитация на пътни настилки, организиране на зони за паркиране, благоустрояване на зелени зони, изграждане на площадки за игра, спорт и отдих.

По проект ще се осъществи преустройство на съществуваща автобусна спирка „Рачо Ковача“ в „джоб“ – 222 330 лв.; Възстановяване, ремонт и модернизация на пешеходни подлези – 1  051 916 лв. при кръстовище на ул. „Д-р Никола Василиади“ с ул. „Стефан Караджа“ (Автогара) и при кръстовище на ул. „Д-р Никола Василиади“ с ул. „Брянска“ (Дом на хумора и сатирата).

За текущ ремонт на улици в града са отпуснати  500 000 лв. А за изграждане на детска площадка в кв. Бичкиня – 50 000 лв. Предвидени са реконструкции на ул. „Осми март" /до ул. „Смели хора", след подмяна на ВиК мрежа/ и на ул. „Алекси Димов".За пилотно изграждане на подземни площадки за разделно събиране на битови отпадъци са заделени 60 000 лв. Очаква се изграждане на зони за платено паркиране и въвеждане на ефективен контрол при неправилно паркиране чрез репатриране на автомобилите на нарушителите - 211 822 лв., в т.ч. 185 772 лв. инвестиционни разходи.

По приоритет Енергийна ефективност се очаква доставка на нови екологични автобуси - електрически и на метан - 14 броя за 8 124 000 лв., а също така доставка на електроавтомобил за нуждите на ЕМО Етър – 65 000 лв., от които 20 000 лв. от НДЕФ /Националния доверителен  екофонд/.

 Наскоро ще бъде обявена обществена поръчка за обновяване на улично осветление с LED лампи с иновативни системи за дистанционно управление и контрол – 3 800 000 лв.

Изготвя се работен проект за внедряване на мерки за енергийна ефективност в спортна зала Орловец - 36 000 лв. и внедряване на енергоспестяващи мерки в сградите на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и ОУ „Цанко Дюстабанов“.

Изпълнението на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради също е част от мерките за енергийна ефективност.

За подобряване качеството на образованието са предвидени реконструкция и модернизация на сградите и прилежащите дворни пространства на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и ОУ „Цанко Дюстабанов“ – 4 092 928 лв. Въвеждане на електронна система „Прием в първи клас“ – 5 760 лв. Очаква се още въвеждане на програмен продукт „Щастливо детство“ – 4 500 лв.; Въвеждане на Монтесори педагогика във всички детски градини (първа група) – 90 000 лв. (обучение на персонал, материали, оборудване); Въвеждане на здравословно хранене в детските градини (без замразени месни продукти) – 88 000 лв.; Организиране и провеждане на Лятна академия – 30 000 лв.  и създаване на Общински Център за подкрепа на личностно развитие „Кариерно ориентиране – Габрово.

В проектобюджета е предвидено и развитие на спорта. Предстоят  реконструкция на спортни игрища на ул. „Видима“ – 200 000 лв.; Изграждане на открита площадка с изкуствена трева в Спортен комплекс „Христо Ботев“ – 100 000 лв.; Събитиен спортен календар – 45 000 лв.; Подкрепа за спортните клубове – 215 000 лв.; Проектиране на подпокривно пространство на спортно хале в Спортен комплекс „Христо Ботев“ – 4 000 лв.  Ще бъде закупена механизация за поддържане на спортните терени (автоматична количка за напояване, машина за разчертаване на естествен и изкуствен терен, трактор с ротираща четка) – 15 540 лв.

Подкрепа на младите хора ще се извърши чрез финансиране на програма Младежки дейности – 30 000 лв.; Приеми ме на село – 15 000 лв.; Програма за подкрепа на млади таланти – 5 000 лв.;Международни младежки обмени и инициативи. Предстои цялостен ремонт на покрива на Детска ясла „Славейче“ – 173 000 лв.  и  подмяна на настилката към административен вход на Детска ясла „1 юни“ - 21 595 лв.

В раздел "Здравеопазване" са предвидени програма за отпускане на еднократна финансова помощ за новородени и осиновени деца – 50 000 лв.;

Подкрепа за двойки с репродуктивни проблеми „Искам бебе“ – 30 000 лв.; Подкрепа за лица, нуждаещи се от хосписна услуга – 80 000 лв.; Програма за подкрепа на лица със здравословни проблеми – 5 000 лв.; Въвеждане на програмен продукт „Сладко бебе“ за детските ясли – 1 080 лв.

В областта на социална политика се очаква изграждане на социални жилища – 1 300 000 лв.; Увеличаване капацитета на домашен социален патронаж с 50 места (общо 275 потребители); Продължаване предоставянето на услугите личен и социален асистент;  Изготвяне на стратегия за социални дейности на община Габрово – 5 000 лв.

В сферата на културата и туризма се предвижда финансиране на програма Култура – 100 000 лв.; Инициативи, свързани с популяризиране на Габрово като творчески град на занаятите под егидата на UNESCO; Нова инсталация за Интерактивен музей на индустрията – 20 000 лв.; Технически проект за ремонт на хотел "Страноприемница“ – 100 000 лв.; Ремонтни работи (покрив, асансьор) в Художествена галерия „Хр. Цокев“ – 20 000 лв.

През годината предстоят Международен джаз фестивал „Жълтите павета“ в Габрово, съвместна инициатива с Теодосий Спасов; Инициатива „ФамилииТе“ – Солакови; Подкрепа за създаване на спектакъл „Гара Индустриална“; Инициативи по повод 140 години от Освобождението на България; Международен карвинг фестивал на смеха.

50 000 лв. са предвидени за изпълнение на туристическа програма  с акценти: Организиране на турове за журналисти и туроператори; Развитие на регионален туристически продукт; Участие в национални и международни туристически борси; Популяризиране на дестинация Габрово за креативен и природен туризъм.

Подкрепата на Община Габрово в областта на бизнеса и иновациите се изразява в развитие и поддържане на бизнес платформа за иновации – innovaGab. И още - организиране на събития и кампании за утвърждаване на Габрово като център за технологично развитие (Иновационното сърце на България): Седмица на предприемачеството, Лагер за предприемачество, Науката среща регионите, Бизнес диалог, бизнес мисии и др. Габрово ще участва в подготовката на проект в партньорство с Пловдив и София за технологична трансформация.

Предвидени са и инициативи в подкрепа на взаимодействието между местна власт, бизнес и образованието - проект RIS3 IN LAGGING REGIONS, проект HESS, проект ESSPO и др.; Подкрепа за създаване на споделено пространство за насърчаване на предприемачество и иновации;План за изпълнение на мерки за интелигентна специализация.

За изграждане на компетентна, ефективна и прозрачна администрация в услуга на гражданите и бизнеса е предвидено разработване на съвременен ГИС портал с публична и административна част; Повишаване квалификацията и компетентността на общинската администрация;  Техническо обезпечаване изпълнението на общинските дейности;  Въвеждане на ИКТ решения с цел повишаване ефективността на администрацията в услуга на бизнеса и гражданите – 100 000 лв.


Коментари (0)
Страници:  1 
Все още няма публикувани коментари
Добавете коментар...
Вашето име: [Вход (по избор)]
Вашият E-Mail:
 
Ако не можете да прочетете кода, опреснете страницата, за да получите нов.
Код за потвърждение:
Вашият коментар тук:
Теми с продължение
News management powered by Xpression News