Новините от Габрово и региона
 В края на март в Техническия университет Габрово се проведоха две лекции на д-р Руслан Папазян, изпълнителен директор на „AББ” - Севлиево, на тема "SmartGridи решения на AББпри разпределение на електроенергия" и на д-р Luzius Schoeb, генерален мениджър на „AББ” - Севлиево, на тема "Философията на фирма AББ при производство на елегазови устройства и апарати с високо напрежение". Лекциите бяха организирани от доц. д-р инж. Красимир Иванов и гл. ас. д-р инж. Георги Велев. На лекциите присъстваха основно студенти от 3 курс, специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане” и преподаватели от Факултет „Машиностроене и уредостроене”. Презентациите за възможностите и бъдещето на фирма „abb”- Севлиево предизвикаха засилен интерес в бъдещите специалисти относно тяхната професионална реализация. Бяха зададени много въпроси и очертани възможности за развитие и сътрудничество в областта на обучението и научните изследвания. В рамките на поредицата от лекции на мениджъри и специалисти от фирма „АББ” – Севлиево, предстои изнасяне на лекция от г-жа Евдалина Папазова – Събева, работеща в централата в Швейцария, на 16 и 19 април от 10 до 12 ч. в Кинозалата на Корпус 6, Технически университет - Габрово. Темата на лекцията е: „АВВ - A world of opportunities” – „АББ – един свят от възможности”.

Коментари (0)
Страници:  1 
Все още няма публикувани коментари
Добавете коментар...
Вашето име: [Вход (по избор)]
Вашият E-Mail:
 
Ако не можете да прочетете кода, опреснете страницата, за да получите нов.
Код за потвърждение:
Вашият коментар тук:
Теми с продължение
News management powered by Xpression News