Новините от Габрово и региона
 Община Габрово внесе за оценка в Агенция за социално подпомагане проектно предложение „Разкриване на иновативни услуги за деца и семейства в община Габрово”. Четири иновативни социални услуги за деинституционализация и превенция на изоставянето на деца от 0 до 3 години предстои да бъдат разкрити по проекта. Дейностите са част от подготовката за преструктуриране на домовете за медико-социални грижи за деца в осем пилотни общини, сред които и Габрово. Според извършените индивидуални оценки и анализ на ресурсите по подготовката за закриване на Дома за медико-социални грижи за деца в Габрово, ще бъдат създадени център за майчино и детско здраве, център за ранна интервенция за деца и семейства, дневен център за деца с увреждания и център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания, нуждаещи се от непрекъснати медицински грижи. Потребители на новите услуги ще бъдат общо 93 лица, сред които деца с увреждания от 0 до 3 години, лишени от родителска грижа, бременни и родилки, деца от раждането до навършване на 3-годишна възраст, членове на техните семейства, лица от малцинствени общности и други рискови групи. Дейностите ще се осъществяват от квалифициран персонал в среда, близка до семейната. Потребителите ще получават индивидуална медицинска, здравна и социална помощ, както и психологическа подкрепа. Ще се работи за повишаване на информираността за семейно планиране, здравословна бременност и грижи за малкото дете, подготовка за родителство. Важен акцент ще бъдат мобилните здравно-социални услуги – с възможност за придружаване на майката за получаване на медицински услуги за нея и детето, посещения на екипа в дома на семейството след изписване от родилно отделение. Предвидена е превантивна дейност относно изоставянето на деца с увреждания и подпомагане на родителите в специфичната грижа. Услугите ще се предоставят от октомври 2013 г. в обновения корпус на Дома за медико-социални грижи за деца, където в момента се извършват строително-ремонтни дейности. През първите 12 месеца финансирането ще бъде по проекта, след което ще се трансформира в делегирана държавна дейност. Проектът се финансира чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007 – 2013, Процедура „Шанс за щастливо бъдеще”, Компонент 2 „Разкриване на иновативни интегрирани услуги за деинституционализация и превенция на изоставянето на деца от 0 до 3 години”. Планираната му стойност е 599 999, 06 лева. Процедурата „Шанс за щастливо бъдеще“ се реализира в съответствие с целите на националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“. Един от основните приоритети на Визията е извеждане на децата, настанени в домовете за медико-социални грижи, чрез разкриване на нови социални услуги за подкрепа на семействата и превенция на риска от изоставяне на деца, включително и специализирани услуги за деца с тежки увреждания.

Коментари (2)
Страници:  1 
Most QuotesChimp don't realize how deeply government is involved with insurance. The federal government has several insurance plans ranging from Social Security and Medicare to the Federal Deposit Insurance Corporation and the Veterans Administration. Some states operate workers compensation insurance companies, and all offer other programs such as unemployment insurance. Government insurance will be covered in detail in Part 6.
от Janisa на 19:36:10 01/03/2014
Stay intaomrfive, San Diego, yeah boy!
от Juan на 11:26:21 28/01/2014

Добавете коментар...
Вашето име: [Вход (по избор)]
Вашият E-Mail:
 
Ако не можете да прочетете кода, опреснете страницата, за да получите нов.
Код за потвърждение:
Вашият коментар тук:
Теми с продължение
News management powered by Xpression News