Новините от Габрово и региона

 

ЕТАП 1 ДРАГИЕВ  И КО

Полагане  на проводи:

 • Тласкател 1, кв. Баждар – полага се водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.09.2013 г.
 • ул. „Цветарска” – полага се водопровод; прогнозно завършване на участъка: 31.08.2013 г.
 • по пътя за с. Орловци, от разклона за кв.Златари към Напорен резервоар „Стефановци” – полага се водопровод; прогнозно завършване на участъка: 31.08.2013 г.
 • Индустриална зона- Гл.кл.3- полага се битова канализация; прогнозно завършване на участъка: 30.09.2013
 • ул. „Минка Стефанова” и ул. „Русалка” – полага се водопровод и битова канализация; прогнозно завършване на участъка: 30.09.2013
 • бул. Бойката – битова и дъждовна канализация; прогнозно завършване на участъка: 30.09.2013
 • ул. „Тодор Бурмов” – полага се водопровод; прогнозно завършване на участъка: 15.09.2013 г.
 • Помпена станция, кв. „Стефановци”; прогнозно завършване на участъка: 30.09.2013 г.

 

Възстановяване  на улична настилка:

 • ул. „Хаджи Димитър” - възстановяване на бордюри, тротоарни плочки и паваж; прогнозно завършване на участъка: 31.10.2013
 • ул. „Трапезица”- възстановяване на асфалтовата настилка; прогнозно завършване на участъка: 30.08.2013 г.
 • ул. Алеко Богориди - възстановяване на бордюри и тротоарни плочи; прогнозно завършване на участъка: 30.09.2013
 • ул. „Василка Бенева” - полагане на нови бордюри; прогнозно завършване на участъка: 30.09.2013

ЕТАП 2 СТАНИЛОВ ЕООД

Полагане  на проводи:

 • бул. Васил Априлов – полага се водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.09.2013 г.
 • ул. Шипка – полага се водопровод; прогнозно завършване на участъка: 13.09.2013 г.
 • ул. Орловска – полага се водопровод; прогнозно завършване на участъка: 08.09.2013 г.
 • ул. Брянска– полага се водопровод; прогнозно завършване на участъка: 20.09.2013 г.

Възстановяване  на улична настилка:

 • ул. Македония, ул. Лазар Донков – асфалтиране; прогнозно завършване на участъка: 28.08.2013 г.
 • ул. Градище - полагане бордюри и тротоарни плочки, прогнозно завършване на участъка: 31.08.2013 г.
 • улици Иван Вазов, Кукуш, Република, Дончо Пашов, Роден край и Иван Димов - асфалтиране; прогнозно завършване: 30.08.2013 г.

ЕТАП 3 – ПЪТИНЖЕНЕРИНГ  ЕООД

Полагане на проводи:

 • ул. „Николаевска“ (в участъка от ул. Априловска до Горнокрайски мост) – превключване на сградни отклонения на новоположения водопровод; прогнозно завършване научастъка: 30.09.2013 г.
 • ул. „Николаевска“ (в участъка от Горнокрайски мост до моста на Шивара) – превключване на сградни отклонения на новоположения водопровод; прогнозно завършване научастъка: 30.09.2013 г.
 • ул. „Климент Охридски“ (в участъка от ул. Иван Тончев до детска градина) – полага се водопровод и канал; прогнозно завършване на участъка: 30.09.2013 г.
  • ул. „Каменоломна“ – полага се водопровод и канал; прогнозно завършване на участъка: 30.09.2013 г.
  • ул. „Неофит Рилски“ – полага се водопровод и канал; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.
  • пл. Първи май – полага се водопровод и канал; прогнозно завършване на участъка: 10.09.2013 г.
  • ул. „Априловска“ – полага се водопровод и канал; прогнозно завършване на участъка: 05.09.2013 г.
  • ул. „Ведрина“ (в участъка от ул. Габрака до ул. Каменоломна) – почистване на шахти и поставяне на капаци; прогнозно завършване на участъка: 30.08.2013 г.
  • ул. Беленска - (в участъка от ул. Габрака до ул. Чучура) - полага се водопровод и канализация; прогнозно завършване на участъка: 30.09.2013 г.
  • ул. Въдичарска - (в участъка от ул. Ягода до ул. Спортна) - полага се канализация; прогнозно завършване на участъка: 05.09.08.2013 г.
  • бул. Столетов - (в участъка от разклона за Етъра до ул. Коста Евтимов) – рехабилитация на водопровод по безизкопна технология; прогнозно завършване на участъка:30.11.2013 г.

Възстановяване  на улична настилка:

 

 • ул. „Коста Евтимов“ - възстановяване на асфалтова настилка по канализационна траншея; прогнозно завършване на участъка: 30.08.2013 г.
 • ул. „Климент Охридски“ - /в участъка от ул. Гимназиална до ул. Ив. Тончев/ – възстановяване на асфалтова настилка – прогнозно завършване на участъка 30.08.2013 г.

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда  2007 – 2013 г.”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите.

 

Повече подробности  на сайта на проекта: waterprojectgabrovo.eu

“Проектът се финансира от Кохезионния фонд на ЕС и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма Околна среда 2007 - 2013”

 


Коментари (2)
Страници:  1 
However, insurance professionals are intelligent sufficient to understand that Quotes Chimp miss individual treatment; they aspire to be handled as people, as &number3 4;people of the household.&number3 4; For this reason insurers spend marketing companies vast amounts to think of homey mottos. As a customer, you got to recognize that marketing mottos are merely so, forget about, no less. Your selections in regards to the policy contract you finally select should be as cold eyed and according to reasonable self interest as may function as the selections the business makes about you.
от Karsen на 19:03:39 01/03/2014
It's posts like this that make surfing so much plrseuae
от Ashref на 04:10:45 28/01/2014

Добавете коментар...
Вашето име: [Вход (по избор)]
Вашият E-Mail:
 
Ако не можете да прочетете кода, опреснете страницата, за да получите нов.
Код за потвърждение:
Вашият коментар тук:
Теми с продължение
News management powered by Xpression News