Новините от Габрово и региона

ЕТАП 1 ДРАГИЕВ  И КО

Полагане  на проводи: 

 • Тласкател 1, кв. Баждар – полага се водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.09.2013 г.
 • Помпена станция „Баждар” – рехабилитация; прогнозно завършване на участъка: 30.09.2013
 • ул. „Емануил Манолов“ – полага се водопровод; прогнозно завършване на участъка: 15.10.2013
 • ул. „Георги Стефанов” – тласкател и полагане на водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.09.2013
 • бул. Бойката – полага се битова и дъждовна канализация; прогнозно завършване на участъка: 30.09.2013
 • ул. „Баждар” – полага се водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013
 • Помпена станция и Напорен резервоар кв. „Стефановци” - вертикална планировка; прогнозно завършване на участъка: 30.09.2013
 • гл. кол. II десен до ПС /индустриална зона/ - полага се канализация; прогнозно завършване на участъка: 15.12.2013

Възстановяване  на улична настилка:

 • Възстановяване на тротоарна настилка по ул. „Хаджи Димитър”; прогнозно завършване на участъка: 31.10.2013
 • Полагане на бордюри по ул. „Алеко Богориди”; прогнозно завършване на участъка: 30.09.2013
 • Полагане на нови бордюри по ул. „Василка Бенева”; прогнозно завършване на участъка: 30.09.2013
 • Възстановяване на настилката в обсега на траншеята по ул. „Георги Стефанов”; прогнозно завършване на участъка: 30.09.2013

ЕТАП 2 СТАНИЛОВ ЕООД

Полагане  на проводи:

 • бул. Васил Априлов – полага се водопровод; прогнозно завършване на участъка: 20.09.2013 г.
 • ул. Шипка – полага се водопровод; прогнозно завършване на участъка: 13.09.2013 г.
 • ул. Орловска – полага се водопровод; прогнозно завършване на участъка: 08.09.2013 г.
 • ул.Брянска– полага се водопровод; прогнозно завършване на участъка: 20.09.2013 г.

Възстановяване  на улична настилка:

 • ул. Градище - полагане бордюри и тротоарни плочки, прогнозно завършване на участъка: 15.09.2013г.
 • улици: ул. „Орловска“ /в участъка от училище „Райчо Каролев“ до кръстовището с бул. „Хр. Смирненски“/, Иван Вазов, Кукуш, Република, Роден край, Иван Димов и ул.Любен Каравелов /в участъка от училище Райчо Каролев блок Здравец/ - полагане бордюри и тротоарни плочки, възстановяване на уличната настилка, прогнозно завършване:15.09.2013г.

ЕТАП 3 – ПЪТИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

Полагане  на проводи:

 • ул. „Николаевска“ – /в участъка от Горнокрайски мост до Шиваров мост/ - превключване на сградни отклонения на новоположения водопровод; прогнозно завършване научастъка: 15.09.2013 г.
 • ул. „Климент Охридски“ – полага се водопровод и канал; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г.
  • ул. „Каменоломна“ – полага се водопровод и канал; прогнозно завършване на участъка: 30.09.2013 г.
  • ул. „Неофит Рилски“ – полага се водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.
  • ул. „Априловска“ – полага се водопровод и канал; прогнозно завършване на участъка: 13.09.2013 г.
  • ул. Беленска - (в участъка от ул. Габрака до ул. Чучура) - полага се водопровод и канализация; прогнозно завършване на участъка: 30.09.2013 г.
  • ул. Въдичарска - (в участъка от ул. Ягода до ул. Спортна) - полага се канализация; прогнозно завършване на участъка: 30.09.08.2013 г.
  • бул. Столетов - (в участъка от разклона за Етъра до ул. Коста Евтимов) – рехабилитация на водопровод по безизкопна технология; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.

Възстановяване  на улична настилка:

 • ул. „Коста Евтимов“ - възстановяване на асфалтова настилка по канализационна и водопроводна траншея; прогнозно завършване на участъка: 30.09.2013 г.
 • ул. „Климент Охридски“ - /в участъка от ул. Гимназиална до ул. Ив. Тончев/ – възстановяване на асфалтова настилка – прогнозно завършване на участъка 08.09.2013

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда  2007 – 2013 г.”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите.

“Проектът се финансира от Кохезионния фонд на ЕС и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма Околна среда 2007 - 2013”

Повече подробности  на сайта на проекта: waterprojectgabrovo.eu

 

 


Коментари (0)
Страници:  1 
Все още няма публикувани коментари
Добавете коментар...
Вашето име: [Вход (по избор)]
Вашият E-Mail:
 
Ако не можете да прочетете кода, опреснете страницата, за да получите нов.
Код за потвърждение:
Вашият коментар тук:
Теми с продължение
News management powered by Xpression News