Новините от Габрово и региона
 ЕТАП 1 ДРАГИЕВ И КО

 

Полагане на проводи:

-          Помпена станция „Тончевци” – рехабилитация; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г.

-          Помпена станция и Напорен резервоар кв. „Стефановци” - вертикална планировка; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013  г.

-          ул. Емануил Манолов - водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г.

-          ул. Минка Стефанова – тласкател и хранителен водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г.

-          ул. Тракия - водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г.

-          гл. кол. II десен до ПС /индустриална зона/- битова канализация; прогнозно завършване на участъка: 15.12.2013 г.

-          ул. Стръмнина – водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г.

-          ул. Тракия - водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.

-          ул. Лазурна - водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.

 

Възстановяване на настилки:

-          ул. Хаджи Димитър - възстановяване на тротоарна настилка; прогнозно завършване на участъка: 31.10.2013 г.

-          ул. Алеко Богориди – полагане на бордюри; прогнозно завършване на участъка: 30.09.2013 г.

-          ул. Васил Друмев - възстановяване на тротоарната настилка - бордюри и плочки; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г.

-          ул. Брегалница - възстановяване на тротоарната настилка /бордюри и плочи/; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г.

-          ул. Брегалница – цялостно възстановяване на асфалтовата настилка; прогнозно завършване на участъка: 15.10.2013 г.

-          ул. Баждар - висока зона - възстановяване на тротоарната настилка /бордюри и плочи/; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г.

-          ул. Селимица – цялостно възстановяване на асфалтовата настилка; прогнозно завършване на участъка: 15.10.2013 г.

-          ул. Емине – цялостно възстановяване на асфалтовата настилка; прогнозно завършване на участъка: 15.10.2013 г.

-          ул. Цветарска - възстановяване /в обсега на траншеята/ на асфалтовата настилка, прогнозно завършване на участъка: 15.10.2013 г.

 

 

ЕТАП 2 СТАНИЛОВ ЕООД

 

Полагане  на проводи:

·         бул. Априлов – водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г.

  • ул. Шипка – водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.09.2013 г.
  • ул. Брянска – водопровод между ул. Никола Василиади и Консултативна поликлиника; прогнозно завършване на участъка: 06.10.2013 г.
  • ул. Мир – канал; прогнозно завършване на участъка: 30.09.2013 г.

Възстановяване  на настилки:

·         ул. Градищеполагане на бордюри и тротоарни плочки; прогнозно завършване на участъка: 10.10.2013 г.

  • улици „Орловска“/в участъка от училище „Райчо Каролев" до кръстовището с ул. ”Никола Василиади”/, Кукуш, Република, Роден край, Подуево, Юджиийн Скайлър, Иван Димов и ул. Лале - полагане бордюри и тротоарни плочки и цялостно възстановяване на уличната настилка; прогнозно завършване на участъците: 30.09.2013 г.

 

ЕТАП 3 – ПЪТИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

 

Полагане на проводи:

-        ул. Николаевска  – свързаване на сградни отклонения; прогнозно завършване на участъка: 15.10.2013 г.

-        ул. Климент  Охридски полага се водопровод и канал; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г.

-        ул. Каменоломна   – полага се  водопровод и канал; прогнозно завършване на участъка: 30.09.2013 г.

-        ул. „Неофит Рилски“полага се водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.

-        ул. Беленска полага се  канализация; прогнозно завършване на участъка: 30.09.2013 г.

-        ул. Въдичарска  - полага се канализация; прогнозно завършване на участъка: 30.09. 2013 г.

-        бул. Столетов - рехабилитация на водопровод по безизкопна технология; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.

-        Дере ВиК и Маркотея рехабилитация, прогнозно завършване 05.12.2013 г.

 

 

 

Възстановяване на улична настилка:

-        ул.  „Тотьо Иванов“ –  полагане на  бордюри и тротоари, подготовка за цялостно възстановяване на асфалтова настилка – прогнозно завършване на участъка 30.11.2013 г.

 

 

 

ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО БУЛ. ТРЕТИ МАРТ

 

Във връзка с рехабилитацията на ВиК мрежата – етап 2, в частност рехабилитация на дере ВиК и Маркотея, е въведена временна организация на движение по бул. Трети март до 15.10.2013 г.  Пътното движение ще бъде регулирано с указателни табели.

 

Община Габрово се извинява за създаденото неудобство.

 

 

ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО БУЛ. АПРИЛОВ

 

Във връзка с рехабилитацията на ВиК мрежата – етап 2, в частност подмяна на водопроводната мрежа по бул. Априлов, е въведена временна организация на движение по булеварда, в участъка от Шиваров мост до ул. Бялката, за периода 20.09.2013 г. - 06.10.2013 г.  Пътното движение ще бъде регулирано с указателни табели.

 

Община Габрово се извинява за създаденото неудобство.

 

 

ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО УЛ. МИР

 

Във връзка с рехабилитацията на ВиК мрежата – етап 2, в частност подмяна на канализационната мрежа, е въведена временна организация на движение по ул. Мир за периода 20.09.2013 г. - 30.09.2013 г.  Пътното движение ще бъде регулирано с указателни табели.

 

Община Габрово се извинява за създаденото неудобство.

 

Завършващ елемент: Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда  2007 – 2013 г.”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите.

 

Повече подробности на сайта на проекта: waterprojectgabrovo.eu.

 

 


Коментари (2)
Страници:  1 
QuotesChimp is absolutely safe to state that the lot of men and women in this state have become sad about policy contract. Some using the insurance business generally, plus a huge additional with, some are upset making use of their individual businesses both Accurate, element with this discontent is due to insurance carrier methods and processes and by flaws in the field of ordinance (notice Post 39). But a lot of customers have just themselves responsible on account of the lousy way they've eliminated regarding the job of searching for insurance plan.
от Lark на 18:52:49 01/03/2014
Always reshrfeing to hear a rational answer.
от Brenda на 19:07:26 27/01/2014

Добавете коментар...
Вашето име: [Вход (по избор)]
Вашият E-Mail:
 
Ако не можете да прочетете кода, опреснете страницата, за да получите нов.
Код за потвърждение:
Вашият коментар тук:
Теми с продължение
News management powered by Xpression News