Новините от Габрово и региона

 ЕТАП 1 ДРАГИЕВ  И КО

Полагане  на проводи:

 • Помпена станция „Тончевци” – рехабилитация; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г.
 • Помпена станция и Напорен резервоар кв. „Стефановци” - вертикална планировка; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013  г.
 • ул. Емануил Манолов - водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г.
 • ул. Минка Стефанова – тласкател и хранителен водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г.
 • ул. Тракия - водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г.
 • гл. кол. II десен до ПС /индустриална зона/- битова канализация; прогнозно завършване на участъка: 15.12.2013 г.
 • ул. Стръмнина – водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г.
 • ул. Тракия - водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.
 • ул. Лазурна - водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.
 • ул. Ангел Кънчев - водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.

Възстановяване  на настилки:

 • ул. Васил Друмев - възстановяване на тротоарната настилка - бордюри и плочки; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г.
 • ул. Брегалница - възстановяване на тротоарната настилка /бордюри и плочи/; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г.
 • ул. Баждар - висока зона - възстановяване на тротоарната настилка /бордюри и плочи/; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г.
 • ул. Георги Стефанов – цялостно възстановяване на асфалтовата настилка; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г.

ЕТАП 2 СТАНИЛОВ ЕООД

Полагане на проводи:

 • бул. Априлов – водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г.
 • ул. Шипка – водопровод; прогнозно завършване на участъка: 11.10.2013 г.
 • ул. Мир – канал; прогнозно завършване на участъка: 06.10.2013 г.

Възстановяване  на настилки:

 • ул. Градищеполагане на бордюри и тротоарни плочки; прогнозно завършване на участъка: 10.10.2013 г.
 • улици „Орловска“/в участъка от училище „Райчо Каролев" до кръстовището с ул. ”Никола Василиади”/, Кукуш, Република, Роден край, Подуево, Юджиийн Скайлър и ул.Лале - полагане бордюри и тротоарни плочки и цялостно възстановяване на уличната настилка; прогнозно завършване на участъците: 11.10.2013 г.

ЕТАП 3 – ПЪТИНЖЕНЕРИНГ  ЕООД

Полагане  на проводи:

 • ул. Николаевска полагане на водопровод; прогнозно завършване на участъка: 15.10.2013 г.
 • ул. Климент  Охридски полага се водопровод и канал; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г.
 • ул. Каменоломна полага се  водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.09.2013 г.
 • ул. „Неофит Рилски“полага се водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.
 • ул. Беленска полага се канализация; прогнозно завършване на участъка: 30.09.2013 г.
 • ул. Въдичарска - полага се канализация; прогнозно завършване на участъка: 30.09. 2013 г.
 • бул. Столетов - рехабилитация на водопровод по безизкопна технология; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.
 • Дере ВиК и Маркотея рехабилитация, прогнозно завършване 05.12.2013 г.

Възстановяване  на улична настилка:

 • ул.  „Тотьо Иванов“полагане на  бордюри и тротоари, подготовка за цялостно възстановяване на асфалтова настилка – прогнозно завършване на участъка 30.11.2013 г.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда  2007 – 2013 г.”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите.

Повече подробности на сайта  на проекта: waterprojectgabrovo.eu.

“Проектът се финансира от Кохезионния фонд на ЕС и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма Околна среда 2007 - 2013”

 


Коментари (2)
Страници:  1 
Stated amount. If QuotesChimp have a unique or classic vehicle, you can agree ahead of time with your insurance company as to just how much the car will be worth should a claim be made. This is done with a stated amount endorsement. However, if you choose to state the values of the vehicles you are insuring, you may not actually get that figure if your car is totaled, since the insurance company can pay you less if the actual cash value of the vehicle has slipped beneath the amount stated in the endorsement.
от Butterfly на 19:24:21 01/03/2014
Superb inamooftirn here, ol'e chap; keep burning the midnight oil.
от Wendy на 10:24:22 28/01/2014

Добавете коментар...
Вашето име: [Вход (по избор)]
Вашият E-Mail:
 
Ако не можете да прочетете кода, опреснете страницата, за да получите нов.
Код за потвърждение:
Вашият коментар тук:
Теми с продължение
News management powered by Xpression News