Новините от Габрово и региона
 

ЕТАП 1 ДРАГИЕВ И КО

 

Полагане на проводи:

-          ул. Русалка - водопровод и канализация ; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.

-          ул. Тракия - водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013

-          ул. Хаджи Димитър – водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.

-          гл. кол. II десен до ПС /индустриална зона/ - битова канализация; прогнозно завършване на участъка: 15.12.2013 г.

-          Битов клон 7, кв. Златари /пресечка на бул. Бойката / - битова канализация ; прогнозно завършване на участъка: 15.12.2013 г.

-          ул. Златарска – битова канализация; прогнозно завършване на участъка: 20.12.2013 г.

-          ул. Люлякова градина - водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.

-          ул. Варовник - водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.

-          ул. Алеко Константинов, в участъка между ул. Баждар и ул. Хаджи Димитър – водопровод; прогнозно завършване на участъка: 15.12.2013 г.

-          ул. Добруджа – водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.

-          ул. Пейо Яворов - водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.

 

Възстановяване на настилки:

-          Възстановяване на тротоарната и паважна настилка по ул. Баждар; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.

-          Възстановяване на тротоарната настилка- бордюри и плочки по ул. Тодор Бурмов; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.

-          Възстановяване на бордюри по ул. Ангел Кънчев; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.

-          Възстановяване на асфалтовата настилка по ул. Свищовска; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.

-          Възстановяване на асфалтовата настилка: Тласкател Баждар; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.

-          Възстановяване на асфалтовата настилка по ул. Хаджи Димитър; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.

-          Възстановяване на асфалтовата настилка по ул. Тодор Бурмов; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.

 

ЕТАП 2 СТАНИЛОВ ЕООД

 

Полагане на проводи:

-          бул. Васил Априлов – водопровод; прогнозно завършване на участъка: 08.11.2013 г.

-          ул. Радецка – водопровод; прогнозно завършване на участъка: 10.11.2013 г.

-          ул. Брянска – водопровод; прогнозно завършване на участъка: 16.11.2013 г.

-          ул. Кръгозор - водопровод; прогнозно завършване на участъка: 10.11.2013 г.

-          ул. Роден край, ул. Александър Керков и ул. Орловска - превръзване на абонати; прогнозно завършване на участъка: 10.11.2013 г.

 

Възстановяване на настилки:

-          улици Орловска, Любен Каравелов и Градище - полагане бордюри и тротоарни плочки и подготовка за асфалтиране; прогнозно завършване на участъците: 10.11.2013 г.

-          улици Шипка, Драва, Лазар Донков - полагане бордюри и тротоарни плочки; прогнозно завършване на участъците: 10.11.2013 г.

 

 

ЕТАП 3 – ПЪТИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

 

Полагане на проводи:

-          ул. Неофит Рилскиводопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.

-          ул. Климент Охридски  водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.

-          ул. Беленскаводопровод и канализация; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.

-          бул. Столетов - рехабилитация на водопровод по безизкопна технология; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.

-          Дере Маркотеярехабилитация; прогнозно завършване на участъка: 05.12.2013 г.

 

Възстановяване на улична настилка:

-           ул. Николаевска -  подготвителни дейностти за нови тротоари и полагане на асфалтова настилка; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.

-          ул. Коста Евтимов - подготвителни дейности за полагане на асфалтова настилка; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.

 

Завършващ елемент: Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда  2007 – 2013 г.”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите.

 

Повече подробности на сайта на проекта: waterprojectgabrovo.eu.

 

 


Коментари (0)
Страници:  1 
Все още няма публикувани коментари
Добавете коментар...
Вашето име: [Вход (по избор)]
Вашият E-Mail:
 
Ако не можете да прочетете кода, опреснете страницата, за да получите нов.
Код за потвърждение:
Вашият коментар тук:
Теми с продължение
News management powered by Xpression News