Новините от Габрово и региона

               

 Във връзка с повдигнатите в общественото пространство от живущите на ул. Николаевска притеснения по повод полагането на новата тротоарна настилка, Община Габрово е категорична, че няма да допусне изпълнение на обекта, което не отговаря на изискванията на възложителя. Още преди постъпване на жалбата в Община Габрово, по време на проверка на мястото на изпълнението Звеното за изпълнение на проекта, строителният надзор и ръководството на строителната фирма констатираха несъответствия в изпълнявания обект, при което са дадени инструкции за временно преустановяване на работата и подмяна на доставения материал с нов. Работата на обекта се възобновява с доставката на нов тип плочки. С оглед вече осигурената проходимост на пешеходната зона и предвид настъпващия зимен сезон, участъкът с вече положени плочки ще бъде също подменен при първа възможност, след завършването на оставащата част от тротоарите. С така предприетите мерки от Община Габрово и строителната фирма ще бъде гарантирана здравината и естетическия облик на тротоарите по улица Николаевска.

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда  2007 – 2013 г.”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите.

 

Повече подробности на сайта на проекта: waterprojectgabrovo.eu.


Коментари (2)
Страници:  1 
Once your class has been determined, then, the insurance QuotesChimp will determine whether you have a greater risk of loss, an average risk of loss, or a lower risk of loss compared to an average member of the class. To state the obvious, insurance companies love to land those with statistically low risks as policyholders, since the likelihood that they will have to shell out insurance benefits is then greatly reduced.
от Summer на 20:27:13 01/03/2014
This is the perfect way to break down this inanimftroo.
от Joby на 09:34:52 29/01/2014

Добавете коментар...
Вашето име: [Вход (по избор)]
Вашият E-Mail:
 
Ако не можете да прочетете кода, опреснете страницата, за да получите нов.
Код за потвърждение:
Вашият коментар тук:
Теми с продължение
News management powered by Xpression News