Новините от Габрово и региона

 Финансови корекции за близо 12 млн. лв. налага министерството на околната среда и водите  на проекти по Оперативна програма "Околна среда и води", които се реализират от Община Габрово. Наказанието е  за двете големи инвестиции - водния цикъл и регионалното депо за битови отпадъци. Ударът не само срещу Габрово, а още върху 50 български общини, санкционирани за около 180 млн. лв. Ето позицията на кмета Таня Христова:

"Няколко месеца след като Община Габрово бе изключена от списъка на общините, получили финансиране по програмата на правителството за устойчиво развитие, попаднахме сред челните позиции на общините, които Оперативна програма Околна среда употреби като изкупителни жертви на дълбоки национални проблеми.

Без прецедент и в противоречие с всички законови процедури, десетки общини бяха уведомени за налагането на финансови корекции по договори за инфраструктура в сектор води и отпадъци, получавайки лаконични писма с несъстоятелни твърдения за допуснати нарушения. Така държавата не подкрепи Габрово, но безцеремонно поиска обратно това, което е получено в резултат на многогодишен труд и усилия.

Категорично не приемам наложените на Община Габрово финансови санкции. Отказвам да нося отговорност за чиновническа неграмотност, некомпетентност и непознаване на процедурите. Нито едно от твърденията за установено нарушение не отговаря на обективната действителност. Спазвали сме и продължаваме да спазваме всички изисквания на закона и разполагаме с всички необходими документални доказателства за законосъобразността на действията ни. Готова съм да предоставя достъп до проектното досие на всички национални и европейски контролни органи.

Без аналог са потъпкани правата на общините като страна по договорите за безвъзмездна помощ, тъй като не им бе предоставено правото да представят становища в своя защита.

Напомням, че плащанията[по програмата бяха временно преустановени от Европейската комисия в отговор на демонстрираната невъзможност на правителството да защити националния интерес, чрез отстояване правата на бенефициентите. В продължение на пет месеца министерството не потърси общините като партньор за решаване на проблеми, които очевидно съществуват и се задълбочават. Без никаква аргументация, общините бяха наказани за това, че изпълняват най – тежките и социално отговорни проекти в държавата.

Създалата се ситуация е критична и силно тревожна. Отчитам голяма доза тенденциозност и репресивност на подхода, както и очаквания общините да бъдат послушни и услужливи. Тази тежест обаче е непосилна за нас и ще се борим със всички законови средства за отмяна на наложените финансови корекции.

Вярвам, че Брюксел не се интересува от политическите пристрастия, а от изпълнение на ключови политики за социално и икономическо развитие и ефективно изразходване на европейските средства, което в Габрово е факт.       

Призовавам държавата да мобилизира всички свои ресурси, включително и тези на общините, за да защитим изпълнението на вече започнатите важни инвестиции.

Едва на 22 април в министерството се проведе отдавна закъснялата среща с участието на министър Искра Михайлова и Националното сдружение на общините. Община Габрово открито заяви своята позиция, че така приложеният подход е незаконосъобразен, нецелесъобразен и категорично няма да бъде приет. Не съм удовлетворена от проведената среща, тъй като на нея стана ясно, че управляващите оперативната програма нямат ефективна позиция, с която да защитят основни национални интереси.

Категорично считам, че е дълбоко нередно общините да бъдат санкционирани за недоказани нарушения или да бъдат еднолично наказани за пропуски в действащите национални системи за контрол. Изцяло неправилно е общините да бъдат принудени да санират работата на цялата оперативна програма, защото държавата удобно е решила на техен гръб да компенсира проблеми в управлението на програмата. Вместо това, управляващият орган трябва да направи качествена проверка, която да защити позицията на България пред Европейската комисия.  

Длъжна съм да информирам габровци за случващото се в държавата и да алармирам, че този подход трябва да бъде час по-скоро преосмислен, за да не бъдат поставени под риск изпълняваните проекти.

Към момента продължаваме да асфалтираме улици, да подменяме проводи, да реконструираме пречиствателни станции и да изграждаме регионална система за управление на отпадъците. Всички договори се изпълняват в същото темпо, особено сега, в активния строителен сезон. Разполагаме с финансов ресурс, който да гарантира разплащанията към изпълнителите.

Продължавам да разчитам на останалия в държавата ни здрав разум, защото няма време и всеки загубен ден е пагубен. Остават критични четири седмици до края на месец май, когато Европейската комисия ще представи позицията си по възстановяване на плащанията по програмата."  

 

 

 

 


Коментари (0)
Страници:  1 
Все още няма публикувани коментари
Добавете коментар...
Вашето име: [Вход (по избор)]
Вашият E-Mail:
 
Ако не можете да прочетете кода, опреснете страницата, за да получите нов.
Код за потвърждение:
Вашият коментар тук:
Теми с продължение
News management powered by Xpression News