Новините от Габрово и региона

 Женина ДЕНЧЕВА

Финансови корекции за близо 12 млн. лв. налага министерството на околната среда и водите  на проекти по Оперативна програма "Околна среда и води", които се реализират от Община Габрово. Наказанието е за двете големи инвестиции - водния цикъл и регионалното депо за битови отпадъци. Ударът не само срещу Габрово, а още върху 50 български общини, санкционирани за около 180 млн. лв. Ще се отрази ли това на водния цикъл,коментира  Марта Петрова, ръководител на звеното по управление на проекта:

- Обясните от какво са недоволни в министерството, за какво точно наказват Общината? Как ще реагирате?

- Община Габрово бе уведомена с писма от Управляващия орган на Оперативна програма Околна среда за налагането на финансови корекции по 4 договора с изпълнители, сключени в рамките на проекта за водния цикъл. В писмата се съдържат твърдения, че са допуснати нарушения при провеждането на обществените поръчки. Категорични сме, че тази санкция е изцяло неоснователна и не може да бъде отнесена към проекта. За да бъде наложена финансова корекция, задължително условие е да се установи и докаже по безспорен начин наличие на нередност - нарушение на законодателството от страна на бенефициента, което е нанесло щета на бюджета на Европейската Общност. Заключенията за нарушение се предхождат от подробен анализ, като нередността се разследва в дълбочина.

Нарушения Община Габрово не е извършила, а твърденията за тяхното наличие не отговарят на фактическата действителност. Заключенията на Управляващия орган на програмата са немотивирани и недоказани. Не са взети предвид основни факти, обстоятелства, документи и становища от извършени предходни проверки на контролни органи, удостоверяващи законосъобразността на действията на комисиите за избор на изпълнители. Като пряко ангажирана в провеждането на процедурите, съм категорична, че всички действия на комисиите са законосъобразни, което можем да удостоверим с документални доказателства. Освен това, едноличният подход, с който са наложени финансовите корекции, не съответства на регламентите и задълженията на страните по договора за безвъзмездна помощ.

Екипът на проекта е мобилизиран и подготвя за нуждите на Управляващия орган отново цялата документация, за да защитим законосъобразността на проектното изпълнение до отменяне на финансовите корекции.

 

- Наложените финансови корекции по ОП Околна среда ще се отразят ли на изпълнението на проекта за водния цикъл?

Проектът продължава да се изпълнява в същото темпо, особено сега, в активния строителен сезон. Разполагаме с финансов ресурс за извършване на разплащания към изпълнителите и регулярно ще представяме искания  за средства към оперативната програма.

 

- По документи строителството по водния цикъл трябва да завърши до края на годината. Давате ли дума това да се случи? Ако не успеете, какви ще са последствията?

 

- Да, строителството трябва да приключи тази година. Ако строителите виновно пресрочат сроковете и не спазят задълженията си, ще бъдат наложени съответните неустойки по санкционните клаузи по договорите. Те не са никак малки, а социалната отговорност е твърде голяма. Никой няма мотив да допусне такава ситуация. Всички ресурси са мобилизирани за максимално използване на този строителен сезон.

 

- Ако всичко завърши до Коледа, габровци как ще разберат предимствата на водния цикъл, освен, че няма да газят кал и да си трошат колите по разкопаните улици?

 

- Предимствата са много. В битов, ежедневен план тази инвестиция означава в пъти по – надеждно водоснабдяване, тоест значително намаляване на авариите и спиранията на водата при експлоатацията на новата водопроводна мрежа. С подменената канализация ще бъдат регулирани водните количества, така че да не се допуска наводняване на мазета и приземни етажи, а новоизградените колектори ще отвеждат отпадъчните води в единна пречиствателна система. Двете пречиствателни станции – за питейни и отпадъчни води, ще функционират със съврменни технологии и съоръжения, при пълна автоматизация на процесите. В икономически план цялата ВиК система ще заработи с намалени и оптимизирани разходи за експлоатация и поддръжка, като ВиК операторът ще може да инвестира в по-нататъшно качествено подобрение на мрежите, вместо предимно да възстановява щети от аварии. Ефектът на тази скрита под земята инвестиция се пренася за десетилетия напред. Ако тя не се случи сега, системата ще изпадне в колапс, защото нейният експлоатационен живот отдавна е отминал. Тогава няма да говорим за ползи, а ще бъдем безпомощни свидетели на огромни щети. Отделно стои голямата добавена стойност на проекта, който освен че инвестира в екологична инфраструктура, осигурява ресурс за цялостно преасфалтиране на централни пътни артерии, както и на улична мрежа в цели квартали.          

 

- Успявате ли да постигнете голямата цел за съвместяване поставянето на водопроводни, газификационни тръби и  кабели на едно и също място, по възможност с едно разкопаване?

 

- Тази цел е наистина голяма и да, успяваме да съвместяваме важни публични и частни инвестиции, а и не е възможен друг подход. Тъй като финалната стъпка – възстановяването на улиците и тротоарите, не може да бъде изпълнена преди всички дейности под земята да приключат.

 

- Габровци все повече недоволстват от разкопаните улици, при вас сигурна съм също има жалби и сигнали, отговаряте ли им?

 

- Разбира се, че всяка постъпила жалба и сигнал получава отговор. Често гражданите подават сигнал по телефона, по електронната поща или идват на място в офиса на проекта. Ежедневно извършваме посещения по адреси.  Поддържаме денонощна връзка с дежурния диспечер на ВиК дружеството, оператора на тел. 112 и екипите на строителните фирми. 

 

- Те се жалват и в медиите. Интересно е, че сякаш свикнаха с разкопаните улици, но особено ги дразни, когато на едно и също място се копае по няколко пъти. Въпреки обясненията, че проблемът е в липсата на подробен подземен кадастър, те се съмняват, че причината е немарливост или некадърност на строителите?!

 

-Технологичната последователност на работата налага да се работи на един участък по няколко пъти. Мрежата е свързана и отделните изпълнители на трите етапа се изчакват и координират действията си. До изключване на старите проводи, което също е обвързано с определен технологичен момент, те продължават да работят и съответно аварират, а тези аварии трябва да се отстраняват. Всичко това създава впечатление за многократно разкопаване, но то не е хаотично и без причина. Важно е всички проблеми с подземните комуникации да се отстранят преди полагането на асфалта отгоре, защото тогава вече разкопаването няма да бъде приемливо и оправдано.  

 

- Най-фрапиращият пример е пред Пощенска банка, там непрекъснато се копае и зарива. Лично аз съм преброила 6 пъти от началото на цикъла, но може да са повече. Обяснете причината, ако ви е възможно?

 

- В този участък е съвместявана работата на две от строителните фирми – за етап 1 и 3 от ремонта на ВиК мрежата. По етап 1 бе изградена шахта, както и връзки между левия и десния бряг на реката за обезпечаване на водоподаването. По - късно, по етап 3 бе подменен чугунен водопровод, изградена бе временна връзка между стария етернитов водопровод и шахтата, както и байпас на водопровода. От другата страна на улицата пък е подменен полиетиленов водопровод. В същия участък бе положена и газификация. Виждате колко много технологични операции за извръшени там, за да може да се въведе в експлаотация новата мрежа.  

 

- Другите оплаквания са за честото спиране на водата, най-много се жалват от едната страна на бул Априлов?

 

- В участъците, където се намират най – старите проводи, авариите са почти неизбежни, тъй като най – малката интервенция по тях води до нарушаване на целостта им. В случаи на аварии се използват всички налични комуникационни канали за разпространяване на информацията до населението. Само по бул. Априлов се подменят два магистрални и два захранващи водопровода. Обръщам внимание на това, че към момента вече са положени над 90 км ВиК мрежи от общо планираните 116 км от целия обхват на проекта, с което голяма част от проводите са подменени, а основен акцент ще бъде поставен на възстановителните работи по улични и тротоарни настилки. С това интензитета на аварийните случаи ще намалее значително.      

 

- Въпреки, че много пъти сте обяснявали за стриктния контрол над качеството на работа и на влаганите материали, все още продължават коментарите за некачествена работа и за внесените от Македония, а не наши водопроводни тръби?!

 

- Знаете, че дейностите по подмяна на ВиК мрежата и доставката на всички материали е предмет на обществена поръчка, където понятия „наши” или „чужди” тръби не може и не е редно да съществуват. Община Габрово единствено задава стандарти и технически параметри, на които влаганите материали трябва да отговарят. Изпълнителите имат законното право да предложат производител и доставчик по своя преценка, а нашата работа е да установим съответствието им с изисквания, преди да ги приемем. По отношение на контрола на качеството на работа и влаганите материали, той е ежедневен. Годността на македонските тръби е факт, като тя е и доказана с анализи от независима лицензирана лаборатория. 

 

 

 


Коментари (0)
Страници:  1 
Все още няма публикувани коментари
Добавете коментар...
Вашето име: [Вход (по избор)]
Вашият E-Mail:
 
Ако не можете да прочетете кода, опреснете страницата, за да получите нов.
Код за потвърждение:
Вашият коментар тук:
Теми с продължение
News management powered by Xpression News