Новините от Габрово и региона

 Женина ДЕНЧЕВА

Макар, че не влиза в преките му задължения, областният управител Николай Григоров огласи част от констатациите на извършения в природен парк Българка одит. Целта му е по-голяма прозрачност, за да бъдат информирани гражданите за извършените нередности, коментира той.

Одитът обхваща периода  от началото на 2008 до края на  2013 година. Обобщено, според одиторите има нарушения при финансовото управление на европейски проекти, има не съответствия със законите, с правилата и процедурите на Министерството на околната среда и водите. Има нарушения при сключване на договорите и някои обществени поръчки, имало йерархическа зависимост при назначаване на хора по проектите, иначе казано участвали роднини, членове на един и същи семейства и т.н.  Най-често нарушенията били при изготвяне плана за управление на парка.

Според Григоров има опасност при това положение част от европейските средства да не бъдат възстановени, или още по-лошо - изплатени от бюджета, който ще бъде ощетен. Но той не се ангажира с конкретни цифри за нанесени щети, не употреби и думата злоупотреби на бившето ръководство.

Друг е въпросът, че всички европроекти и процедурите по тях са контролирани и проверявани от управляващия орган на оперативната програма - МОСВ. Защо от там не са забелязали нередностите, на този въпрос г-н Григоров не отговори.

Той за пореден път коментира, че парк Българка се е управлявал непрозрачно, през последните години. Затова е доволен, че е обявен конкурс за нов директор в началото на август. Нещо, за което той винаги е настоявал.

 

От друга страна Мая Радева, уволненият директор на парка, е изпратила подробни възражения по всяка точка от одитния доклад до Агенцията по горите.

  В него се казва, че отразените слаби страни и изводи от страна на одиторския колектив са некоректни и не отговарят на действителността.

"Считам, че изразеното одиторско мнение, че изразходваните средства по програми, финансирани от ЕС, не са в съответствие с приложимото законодателство и въведените процедурни правила и методики от МОСВ и ИАГ е некоректно, неправомерно и преднамерено и изразявам категоричното си несъгласие с него. Също така по отношение на мнението, че съществуващите контролни процедури не осъществяват разумна увереност за законосъобразност на финансовата дейност на ДПП „Българка“ също не отговаря на истината. Няма данни за потвърждение на това мнение. Считам, че то е  некоректно, неправомерно и преднамерено.

В одитния доклад са използвани доста фриволно и необосновано  термини, като „незаконосъобразен“ , „в нарушение на закона“ и т.н. за което ще потърсим персонална отговорност от лицата членове на одитния колектив. Авторите на доклада демонстрират явно не ползване на правно-информационни системи и цитират неправилно разпоредбите на нормативните документи", се казва още във възражението.

Юристи на Мая Радева подготвят жалба до финансовото министерство, омбудсмана и Европейската комисия за нередностите при извършване на одиторската проверка.

След сигнали на Май Радева за финансови нарушение на нейния заместник Али Алиев и загуби за близо 1 млн. лв. през първите три месеца на годината, е извършен повторен одит. Всеки момент заключенията ще бъдат публикувани на сайта ни, обещаха от Агенцията по горите.

 

 


Коментари (0)
Страници:  1 
Все още няма публикувани коментари
Добавете коментар...
Вашето име: [Вход (по избор)]
Вашият E-Mail:
 
Ако не можете да прочетете кода, опреснете страницата, за да получите нов.
Код за потвърждение:
Вашият коментар тук:
Теми с продължение
News management powered by Xpression News