Новините от Габрово и региона

  

Разработване и внедряване на информационен онлайн портал „Дигитална библиотека „Габровски периодичен печат“  и отпечатване на справочно - библиографско издание „Габровски периодичен печат 1872 - 2014” е името на идейното предложение, с което Регионална библиотека „Априлов - Палаузов” кандидатства в първата сесия за съфинансиране на проекти по Програма Култура на Община Габрово. Проектът бе одобрен от Експертната комисия и ще получи финансиране на стойност 5 485 лева.

Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“  е  най-голямата общодостъпна и богата като фонд библиотека в общината и областта. Осигурява свободен и неограничен достъп до информация и равнопоставеност на всички потребители; извършва библиотечно-информационно обслужване, включително междубиблиотечно заемане,  осигурява онлайн достъп до електронните си каталози чрез интернет - страницата си и предоставя дистанционни услуги на своите потребители. Поддържа архив на местната книжнина и печат; подпомага краеведски проучвания; издирва, организира, съхранява и предоставя за ползване  публикации и информация за региона и поддържа уникални библиографски бази.

Осъществява редакционно - издателска дейност, изработва и разпространява библиографски указатели, краеведски и информационни издания и пр. Разработва и участва в реализирането на програми и проекти, свързани с продължаващо образование, културна интеграция и гражданско участие; в подкрепа на препоръките за обучение през целия живот и изграждане на информационна грамотност. Оказва съдействие на общинското ръководство при реализиране на културната политика в областта на библиотечното дело.

Проектното предложение има за цел да задоволи съвременните информационни нужди на потребителите като представи уникалната колекция „Местен печат”, която библиотеката притежава чрез библиографски описания и пълен текст в дигитални масиви.

Проектът осигурява лесен, бърз и неограничен достъп чрез Интернет на потребителите в удобно за тях време и без значение на тяхното местоположение, отпада необходимостта от физически контакт с културните ценности, като едновременно с това се разширява кръгът от български и чуждестранни потребители, които се интересуват от печатното културно-историческо наследство на Габрово.

 


Коментари (0)
Страници:  1 
Все още няма публикувани коментари
Добавете коментар...
Вашето име: [Вход (по избор)]
Вашият E-Mail:
 
Ако не можете да прочетете кода, опреснете страницата, за да получите нов.
Код за потвърждение:
Вашият коментар тук:
Теми с продължение
News management powered by Xpression News