Новините от Габрово и региона

 Женина ДЕНЧЕВА

От 1 юли започва приема на молби за помощи за отопление за отоплителния сезон 2014-2015 година. Срокът за приемане на молбите е до 30 октомври, съобщава Радостина Братованова, директор на службата за социално подпомагане.

"Стойността на помощите се изчислява на база шестмесечния доход преди датата на подаване на молбата. Критериите са същите, както и миналата година, има промяна обаче в коефициента, заради увеличение на пенсиите през годината. Пенсиите, отпуснати до 31 декември 2013 година, се намаляват с коефициент 1.245, докато миналата година коефициентът беше 1.113. Въпреки тези сложни изчисления на практика, независимо от увеличението на пенсиите през 2013,  същите хора които миналата година са получавали помощи за отопление, ще имат право и сега. Разбира се, ако отговарят на всички останали условия. А те са - да притежават едно единствено жилище, да не са получавали дарение или да не са извършвали продажба на имот на стойност, по-голяма от 3900 лв. през последните 5 години, да не са прехвърляли дарения срещу гледане и издръжка на правоспособен работящ член на семейството, да нямат регистрирана фирма. Важно условие за безработните да имат непрекъсната шестмесечна регистрация преди подаване на молбата ", уточнява тя.

Миналата година около 2000 човека от общината са получавали помощи за отопление. Вероятно толкова ще бъдат и сега. Важно е да се знае, че  след подаване на всяка молба социалните ходят на проверка в жилищата и на място проверяват достоверността на данните. Освен това има значение дали човекът, подал молбата, живее сам, тогава процентът е по-висок, ако обаче съжителства с други членове на семейството, той се намалява. Това също се проверява от социалните.

Също от 1 юли започна приема на молби за помощи за първокласници. Срокът е до 30 септември. Условието родителите на първолаците да получат 250 лв. целеви помощи е предходните 12 месеца средномесечният доход на член от семейството да не надвишава 350 лв. Нормативът е същия като за детските добавки. Нужен е и документ, че детето е записано в първи клас. След започване на учебната година се прави проверка от социалните дали детето действително посещава училище. Ако това не е така, парите не се изплащат, а ако са взети, трябва да се върнат", уточнява Братованова.


Коментари (0)
Страници:  1 
Все още няма публикувани коментари
Добавете коментар...
Вашето име: [Вход (по избор)]
Вашият E-Mail:
 
Ако не можете да прочетете кода, опреснете страницата, за да получите нов.
Код за потвърждение:
Вашият коментар тук:
Теми с продължение
News management powered by Xpression News