Новините от Габрово и региона

 

 

 

 

                   Община Габрово на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение 169 от 24.07.2014г. на Общински съвет Габрово е разрешено изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване  /ПЗ/ за имот с идентификатор 14218.14.509 по кадастралната карта на гр.Габрово, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - „за жилищно строителство” и при необходимост изработване на Парцеларни плановe /ПП/ за трасетата на довеждащите проводи на техническата инфраструктура.

 

 

                        Община Габрово на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №144 от 19.06.2014г. на Общински съвет Габрово е разрешено изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване  /ПЗ/ за  имот с проектен № 113043 и проектни граници в землището на с.Драгановци, Община Габрово, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за резервен терен с конкретно нежилищно предназначение: за инфраструктура, обслужваща летателна площадка, намираща се в имот №111046 в землището на с.Драгановци.


Коментари (0)
Страници:  1 
Все още няма публикувани коментари
Добавете коментар...
Вашето име: [Вход (по избор)]
Вашият E-Mail:
 
Ако не можете да прочетете кода, опреснете страницата, за да получите нов.
Код за потвърждение:
Вашият коментар тук:
Теми с продължение
News management powered by Xpression News