Новините от Габрово и региона

 Новият председател на Общинския съвет в Габрово Лена Георгиева е инженер по образование. Работила е 10 година като конструктор в Института по уредостроене и навигационна техника към "Импулс".

След това 17 години е работила в Бюрото по труда в Габрово, от които 11 началник отдел "Активна политика на пазара на труда". Омъжена, с две дъщери.

 

Женина ДЕНЧЕВА

- За кратко време ви се наложи да сте не само общински съветник, но и председател на групата съветници от ГЕРБ, веднага след това и председател на Общинския съвет. Как приемате тази нова отговорност?

- Промените се случиха съвсем закономерно вследствие избора на г-н Добромир Проданов за народен представител и по-късно назначаването на г-н Николай Сираков - за областен управител. Мисля, че за последните три години, през които съм общински съветник, натрупах достатъчно опит, като взаимоотношения с общинската администрация, като взаимоотношения с колегите от различните парламентарни групи. Особено много ми  помогна фактът, че бях председател на комисията по административно обслужване, обществен ред и сигурност и член на комисиите по култура, по здравеопазване и социални дейности. Осъзнавам цялата поета отговорност и считам, че ще съумея да се справя.

- Осъзнавам колко сериозна и отговорна е работата на председателя на Общинския съвет, дори само заради процедурите, които понякога са доста сложни и комплицирани. Вероятно не е много лесно да овладееш всички тънкости?

- Да, така е. Работата на председателя на Общинския съвет е важна и отговорна. Той е човекът, който осъществява връзката с общинска администрация от една страна, от друга страна трябва да координира работата на самия Общински съвет и на комисиите в него.

- Общинските съветници често са изразявали недоволство, че материалите на общинската администрация закъсняват, че се внасят предложения за решение направо на заседанията, без да бъдат обсъдени в комисии. Ще успеете ли да преодолеете това?

- През последните три години подобни проблеми са по-скоро изключения.. Знаете, че беше въведено, т.н „безхартиено заседание на Общинския съвет“, което в максимална степен даде възможност за по-голяма оперативност, както в работата на постоянните комисии, така и на самите заседания. Работата на Общинския съвет като цяло е протичала в делова атмосфера, колегиална и спокойна. По същия начин се осъществяваше и връзката с общинска администрация.

Смятам работата на Общинския съвет и неговите комисии да продължи по този установен и доказано ефективен начин. На този етап не мисля, че е нужно да се променя стилът му на работа.

- Какъв е точно стилът на работа на Общинския съвет и на неговия председател?

- Компетентност, деловитост, колегиалност, конструктивност, вземане на смислени и устойчиви решения. Мисля да запазя този благоприятна атмосфера, в която самата аз съм работила три години като общински съветник. Тази практика трябва да продължи. Преди всичко за мен е важно да има приемственост, особено ако нещата са се случвали добре.  Основната мисия на Общинския съвет е да се вземат смислени и устойчиви решения по важни за града въпроси. Решения, които да водят до подобряване качеството на живот на габровци, до подобряване на условията за бизнес, за услуги, за образование, за туризъм.

- Не ви ли притесняват реакциите и коментарите на опозицията, понякога доста категорични и различни от направените от кмета или председателя на Общинския съвет предложения?

- Точно това е деловият и обективен стил на работа, за който говорих. Когато предложенията на колегите от опозицията са бивали навременни и смислени, никога не е съществувала пречка те да бъдат обсъждани и приемани.

- Ако се появи политическо напрежение между групите в местния парламент, как ще реагирате?

- Досега не е имало подобни проблеми. Мисля, че ще успея да туширам подобни ситуации, ако се случат. Времето ще покаже.

- Какви са най-важните неща, които предстоят за решаване от местните парламентаристи?

- На сесията на 18 декември ще акцентираме на предложения за решения, необходими за подготовката и изготвянето на бюджета за следващата година.


Коментари (0)
Страници:  1 
Все още няма публикувани коментари
Добавете коментар...
Вашето име: [Вход (по избор)]
Вашият E-Mail:
 
Ако не можете да прочетете кода, опреснете страницата, за да получите нов.
Код за потвърждение:
Вашият коментар тук:
Теми с продължение
News management powered by Xpression News