Новините от Габрово и региона

На 20 и 21 февруари 2015 г. в хотел „Ралица“, гр. Трявна Областен информационен център – Габрово организира семинар на тема „Подобряване на съвместната работа по отразяване на проекти, финансирани от европейските фондове и нов програмен период“. Участие в двудневното събитие взеха представители на медиите в областта, експерти по публичност на общини, проекти и проектни звена. Целта на семинара бе да се подобри комуникацията и качеството на съвместната работа при отразяването на проекти, финансирани със средства от ЕС.

В първия ден от събитието лектор беше Николета Ефремова –  консултант с дългогодишен опит в разработването и управлението на проекти с Европейско финансиране, която запозна участниците с политиките очертани в Споразумението за партньорство между България и ЕС, на база на които са разписани оперативните програми през програмен период 2014 -2020 г. Проведена беше дискусия за набелязване на проблемните области в комуникацията между медиите и различните екипи по връзки с обществеността. По интерактивен начин - чрез ролеви игри и дискусия по реализирани проекти в изминалия програмен период 2007 – 2013 г., участниците стигнаха до извода за нуждата от информираност на достъпен език за възможностите на Оперативните програми. Фасилитатор на дискусиите беше Владислав Йорданов,  експерт към Институт за управление на програми и проекти.

 С презентация на  Полина Косева – ръководител на екипа на Общински ресурсно-координационен център към НСОРБ, започна вторият ден. Тя представи възможностите на центъра за експертна помощ към общините във връзка с работата по европейски проекти и по-добра комуникация с Управляващите органи на оперативните програми. Проведе се практическа работа по групи за изготвянето на  комуникационен план на проект с европейско финансиране и неговото отразяване в различните типове медии.

 

 ОИЦ – Габрово е част от мрежата от 28 информационни центрове, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 


Коментари (0)
Страници:  1 
Все още няма публикувани коментари
Добавете коментар...
Вашето име: [Вход (по избор)]
Вашият E-Mail:
 
Ако не можете да прочетете кода, опреснете страницата, за да получите нов.
Код за потвърждение:
Вашият коментар тук:
Теми с продължение
News management powered by Xpression News