Новините от Габрово и региона

  

На 1 април 2015 г. изтича гратисният период, през който лечебните заведения – изпълнители на болнична медицинска помощ трябва да се подготвят за прилагане на Регистрационната системата за хоспитализаци и дехоспитализация на пациенти. Системата е разработена по поръчка на НЗОК и има за цел да бъде завишен контролът при прием и изписване на пациенти, като отчита тези събития едновременно, както в болничното заведение, така и в НЗОК в реално време. Въвеждането на системата е договорено между Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и Българския лекарски съюз (БЛС) .

 От 1 април 2015 г. хоспитализациите и дехоспитализациите на всички здравноосигурени граждани ще бъдат в единна Регистрационна система. За целта при приема и напускането на лечебното заведение пациентите ще трябва да представят на регистратурата свой български личен документ. Това може да бъде:
∙ Лична карта;
∙ Временни удостоверения, издадени от МВР, при загуба на лична карта;
∙ Паспорт;
∙ Моряшки паспорт;
∙ Удостоверение за пребиваване на граждани на ЕС;
∙ Карта за постоянно пребиваващ в Република България чужденец;
∙ Разрешение за (постоянно) пребиваване;
∙ БЛД от стар тип (зелен паспорт);
∙ Български граждани без такъв (новородени и деца под 14 години) се приемат в лечебните заведения с документ на придружител/настойник, като данните им се вписват ръчно в Регистрационната система.


Системата ще обработи данните от личния документ и ще регистрира хоспитализацията, като едновременно ще изпрати информация за това в Централното управление на Националната здравноосигурителна каса (ЦУ на НЗОК) и ще провери дали документът е валиден
 и дали съществува запис за друга хоспитализация в момента. Цялата процедура ще отнема не повече от няколко секунди. Системата ще действа по същия начин и при дехоспитализацията на пациентите. 
Целта на въвеждане на системата е подобряване на контрола на прием на пациенти в болниците, като се прекрати възможността за фалшиви хоспитализаци,  при които се отчитат пациенти без те да са в болницата. Медицинските дейности, отчетени за пациенти, за които няма записи в Регистрационната система, няма да бъдат заплащани от НЗОК.

 


Коментари (0)
Страници:  1 
Все още няма публикувани коментари
Добавете коментар...
Вашето име: [Вход (по избор)]
Вашият E-Mail:
 
Ако не можете да прочетете кода, опреснете страницата, за да получите нов.
Код за потвърждение:
Вашият коментар тук:
Теми с продължение
News management powered by Xpression News