Новините от Габрово и региона

Оперативна програма Околна среда 2007 – 2013 г.”

www.opе.moew.government.bg

“Проектът се финансира от Кохезионния фонд на ЕС и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма Околна среда 2007 - 2013”

 

Преустановяване на водоподаването на 19 май 2015 г.

 Във връзка с изпълнение на дейности по Водния проект – извършване на проби и изпитване на подменения довеждащ водопровод по ул. Марин Дамянов, захранващ с питейна вода водопроводната мрежа от пречиствателна станция за питейни води, ще бъде преустановенно водоподаването на 19.05.2015 г. /вторник/, от 8:30 до 17:00 ч., на ниската зона на Габрово и на селата в посока Севлиево - кв. Войново и селата Поповци, Рачевци, Гергини, Гарван, Николчовци, Стоевци, Михайловци, Райновци, Враниловци, Новаковци и Божковци.

 Препоръчваме на живущите във високите части да се запасят с вода за повече от 20 часа, с  оглед по-продължителния период, необходим за пълно нормализиране на водоснабдяването.

 Община Габрово се извинява за създаденото неудобство.

   Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда  2007 – 2013 г.”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите.

Повече подробности на сайта на проекта: waterprojectgabrovo.eu.

 


Коментари (0)
Страници:  1 
Все още няма публикувани коментари
Добавете коментар...
Вашето име: [Вход (по избор)]
Вашият E-Mail:
 
Ако не можете да прочетете кода, опреснете страницата, за да получите нов.
Код за потвърждение:
Вашият коментар тук:
Теми с продължение
News management powered by Xpression News