Новините от Габрово и региона

Женина ДЕНЧЕВА

Готов е вече проектът за благоустрояване на парк Баждар и парк Колелото и прилежащите квартални пространства. Конкурсът за обновяване на двата парка бе организиран от Общината по проект „Техническа помощ за подготовка на Община Габрово за следващия програмен период 2014 – 2020″ и бе спечелен от проектантски колектив "Арк проект" с ръководител арх. Мария Хлебарова. Сега се очаква финансиране за двата обекта по оперативна програма.

Парк Баждар заема площ от около 165.9 дка , част от площта му (78.5 дка) попада в рамките на урбанизираната територия и е отредена за парк, другата част (87.4 дка) е горска територия. Цялата територия на парка е гъсто залесена.

"Основната концепция при проектирането на обновяването на парк "Баждар" е реставрация – възстановяване при минимална намеса и максимално запазване на основните функции на зелената система, на теренните дадености, на мрежата от комуникации и при ползване на трайни и естествени материали и традиционни технологии. Предвидено е оформяне на алеи с подходящо художествено и ефектно осветление, запазване на красивите дървета. Предвидени са и детски площадки, велоалеи, фитнес на открито, детски занимателни кътове. Ще има оформени кътове за пикник на открито. Разбира се, ще бъде възстановена любимата на поколения градинка със слончето, и района около нея, където са играли и се забавлявали десетки габровчета", обяснява арх. Мария Хлебарова.

Предвидена е необходимата санитарна сеч, почистване на обрасли със саморасли храстовидни видове терени, премахване на изсъхнали и боледуващи дървета. А също така засаждане на характерни за региона широколистни и иглолистни видове и допълнително озеленяване с подходяща декоративна дървесна, храстовидна, тревна и цветна растителност.

Паркът е създаден през 60-те години на 20-ти век като лесопарк с богата дървесна растителност, широколистни и иглолистни видове. В последните 30 години поддръжката на парка е преустановена. Навсякъде е занемарено, обрасло с треви и храсталаци, появяват се нерегламентирани сметища в цялата територия.

За по-младите габровци, които нямат детски и сантиментални спомени от парк Баждар, припомняме неговите граници - той започва от улиците  Чардафон и Никола Войновски, граничи със стълбите на Летния театър / той е изключен от проекта, ще се търси друг начин за неговото благоустрояване/, продължава по пътя за болницата, стига до Интеграла.

Пълно благоустрояване и разхубавяване очаква и района на Колелото и вътрешноблоковите пространства. Акцент в проекта е паркът до Колелото. Според него изоставеният и занемарен сега парк ще стане неузнаваем, модерен и функционален, допълва Хлебарова.

снимки -Така изглежда сега изоставената градина със слончето в парк Баждар

Така ще изглежда Колелото според проекта


Коментари (0)
Страници:  1 
Все още няма публикувани коментари
Добавете коментар...
Вашето име: [Вход (по избор)]
Вашият E-Mail:
 
Ако не можете да прочетете кода, опреснете страницата, за да получите нов.
Код за потвърждение:
Вашият коментар тук:
Теми с продължение
News management powered by Xpression News