Новините от Габрово и региона

Мариана ДИМИТРОВА

Община Габрово ще кандидатства за финансиране по проект "Подкрепа за независим живот на възрастни и лица с увреждания". Със свое решение Общинският съвет даде зелена светлина на тази инициатива. Разработката ще е по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020.

 Безвъзмездният финансов ресурс, за който ще кандидатства Общината е максимално допустимият - 500 хил. лева. "Целта на процедурата е подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване, включително и здравни, в отговор на комплексните потребности на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване, като целта е преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността. Друга цел е и да се предостави възможност за връщането на реалния пазар на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания. В Община Габрово интересът към предоставянето на подобен вид услуги е изключително голям поради факта, че на територията на общината има голям брой лица с трайни увреждания и хора над 65-годишна възраст", обясни кметът Таня Христова.

Това проектно предложение ще надгради постигната и ще даде възможност за продължаване на ползваните услуги. Едната е "социален асистент", която стартира в рамките на проект "Подкрепа за достоен живот", като по този начин се разширява дейността на Звено за услуги в домашна среда към Заведение за социални услуги. Другата е "личен асистент", която стартира в рамките на процедура "Нови алтернативи" и ще приключи в края на февруари 2016 г.

Целеви групи по настоящото проектно предложение ще са хора с увреждания и техните семейства, хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване.

[radMore]

 Предвижда се услугата "личен асистент" да е за период от 12 месеца и да се предоставя на 60 потребителя, обслужвани от 60 лични асистенти. Услугата "социален асистент" предвижда 11 социални асистенти да се грижат за 44 потребители в период от две години.

 


Коментари (0)
Страници:  1 
Все още няма публикувани коментари
Добавете коментар...
Вашето име: [Вход (по избор)]
Вашият E-Mail:
 
Ако не можете да прочетете кода, опреснете страницата, за да получите нов.
Код за потвърждение:
Вашият коментар тук:
Теми с продължение
News management powered by Xpression News