Новините от Габрово и региона

 

Женина ДЕНЧЕВА

В рамките на малко над 25 млн. лв., които Габрово ще получи от новата оперативна програма "Региони в растеж" трябва да реализираме проекти в градската, образователната, социалната инфраструктура. Става дума за реконструкция на кръговото на площад Беларусия, тъй нар. Колелото, изграждане на ново кръгово на Шиваров мост и прилежащите пространна, а също така парк Баждар, тъй нар. Източна улица, ремонт на Трето и Осмо училище, на Дома на културата.

"Тези обекти ще бъдат предложени за финансиране, по тази програма като преди това ще бъдат обсъдени и подкрепени от обществеността. Сега усилията ни са насочени към организиране на тръжни процедури в аванс, за да не се бавят строителните дейности. Всички посочени обекти са важни и трябва да направим всичко възможно да ги включим в ограничения финансов ресурс", очертава бъдещето на проектите за подобряване на градската среда кметът Таня Христова.

Тя пояснява, че вече не министерства и управляващи органи решават кои са важни и значими проекти, а общността на Габрово. Изискванията са само от тези 25 млн. лв. 5 на сто да отидат в подобряване на образователната инфраструктура, толкова за социална инфраструктура, определени проценти за градска среда и т.н. Такива са новите европейски изисквания, градовете получават допълнителна роля и относителна самостоятелност за развитието си и за подобряване на градската среда.

"Процесът вече е започнал. Предстои да се събере работна група от различни организации, които представляват местната общност и да се изготви списъкът на инвестиционните проекти. Вече стана ясно кои обекти ще бъдат предложени за обсъждане. Когато бъдат одобрени, Общината веднага ще изготви проектните фишове и ще започне подготовка за обществените поръчки. Така, че съвсем реалистично е догодина строителният сезон да започне с поне три от посочените обекти", каза още Таня Христова.

В района на Колелото се предвижда благоустрояване на парка и прилежащи квартални пространства по друга програма. През юли Управляващият орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г. стартира формиране на допълнителен списък с резервни обекти за финансиране в рамките на схема „Зелена и достъпна градска среда“ на ОП „Регионално развитие“. Предвид условията, при които могат да бъдат финансирани резервните обекти, Община Габрово предложи 2 подобекти, които са част от pаботен инвестиционен проект „Благоустрояване на парк „Колелото“ и прилежащи квартални пространства“.

Единият подобект  е наречен „Квартал 91“. Проектът предлага частична промяна в организацията на местата за паркиране с цел освобождаване на ослънчена територия за създаване на вътрешноквартална зона за отдих и игри и запазване на съществуваща дървесна растителност. Проектирани са 62 паркоместа, в т.ч. 6 за хора с увреждания. Предвидена е зона за отдих с пергола, пейки и маси за пикник, с уреди за фитнес и тенис маса, както и детска площадка с ударопоглъщаща настилка, обзаведена с комбинирани съоръжения за игра, люлки, клатушки и пр. за деца до 12 годишна възраст. Настилките ще бъдат рехабилитирани, ще се монтират табели, ограждения, кошчета за смет, антипаркинг елементи, кашпи. Пространствата са достъпни и сигнализирани за хора с увреждания. Прогнозната стойност на строително-монтажните работи е 358 867 лв.

Другият подобект е „Квартал 92 и ул. Г. Кирков“. Ще бъдат извършени благоустройствени дейности в квартално пространство - настилки, озеленяване, градско и парково оборудване, осветление, напоителна  система,  спортна площадка.

Разработката отново е на принципа на освобождаване от паркиране на ослънчени зони и площи пред жилищни помещения и създаване на рекреационна територия. Проектираните паркоместа са 83, в т.ч. 8 за хора с увреждания. Настилките се рехабилитират. Предвидените кътове за отдих са обзаведени с пергола и пейки, маси за пикник и с беседка и пейки. В северната част на квартала, в озеленена площ е проектирана спортна площадка с уреди за фитнес, стрийтбол, кик бокс с подходящи настилка и частично ограждане. Предвидени са табели, кошчета за смет, антипаркинг елементи, кашпи. Пространствата са достъпни и сигнализирани за хора с увреждания. Прогнозната стойност е 520 056 лв.

За тези два подобекта в момента се провеждат  обществени  поръчки за строителство и строителен надзор, но конкретни договори ще бъдат подписани само в случай, че има осигурен финансов ресурс по оперативната програма.

снимки - Кръговото  и парка на Колелото плачат за ремонт 

Така ще изглежда парк "Колело" според авторът проектантско бюро АРК ПРОЕКТ  


Коментари (0)
Страници:  1 
Все още няма публикувани коментари
Добавете коментар...
Вашето име: [Вход (по избор)]
Вашият E-Mail:
 
Ако не можете да прочетете кода, опреснете страницата, за да получите нов.
Код за потвърждение:
Вашият коментар тук:
Теми с продължение
News management powered by Xpression News