Новините от Габрово и региона

Женина ДЕНЧЕВА

 

През последните 5 месеца новото регионално депо в Габрово е преработило 9869 тона отпадъци. От тях 6116 т. са предадени за сепариране, за компостиране са постъпили 112 т. , депонирани са 90 т . строителни отпадъци. Депото е на стойност над 26 млн. лв. и е оборудвано с модерна съвременна техника. От края на май то обслужва жителите на Габрово и Трявна, коментира Даниела Димитрова, директор на общинското предприятие "Регионално депо за неопасни отпадъци".

 Припомняме, че проектът е реализиран по оперативна програма „Околна среда 2007-2013“ и стартира през лятото на 2012 година. За строителството на депото бяха предвидени 38 месеца, а изпълнителят ДЗЗД „ЕкоГеоДимас“ - обединение на финландска, софийска и габровска фирми, спази срока.

 

През изминалите почти три години от старта на проекта в землището на габровското село Гръблевци се реализира напълно ново за пределите на България строителство, изискващо върху старо сметище да се изгради ново и модерно съоръжение за третиране на битовите отпадъци. Предизвикателство за строителните работи бе паралелното функциониране на старото сметище.

 Новопостроеното съоръжение, разположено на  площ над 140 дка,  включва: нова клетка за депониране (живот на клетката 30 години),  площадка за компостиране,  площадка за сепариране, административна сграда и складови помещения, кантарна платформа, система за изгаряне на депонийния газ,  високотехнологична пречиствателна станция,  експлоатационни и контролни пътища.

 Освен особеностите в строителството, реализирането на проекта доведе и до внедряването на напълно нова и много по-удобна за експлоатация от жителите система за разделно събиране на отпадъците, състояща се в само два контейнера.

 Какъв е пътят на отпадъците, какво се случва с нашите торбички със смет, след като ги изхвърлим в контейнера, разказа екологът Деница Колева: "Отпадъците се изхвърлят в два вида контейнери - жълти и кафяви. Всички отпадъци, като стъкло, хартия, пластмаса, метал, които могат да бъдат преработени и рециклирани, тъй нар. суха фракция,  трябва да се поставят в жълтите контейнери. В кафявия контейнер се изхвърлят всички биоразградими отпадъци - остатъци от храна, утайка от кафе, чай, обелки, листа, цветя, дървесина,  тъй нар. мокра фракция отиват за компостиране.

 Различни камиони събират сметта от двата вида контейнери и ги превозват до депото. Сухата фракция се разпределя за сепариране от фирма "Екобулсорт". Първо отпадъкът, поставен на линия, се разпределя. Магнитен сепаратор "измъква" металите, отделя се хартията, пластмасовите, стъклените, гумени изделия. Те се изпращат във фирми за рециклиране. Това, което не става за рециклиране се депонира в специална клетка.

 Биоразградимите отпадъци от битовата смет на гражданите и отпадъците от градините, клони, сухи листа, се изпращат за компостиране. Първо се обработват в специални дробилки, пресяват се, а след допълнителна обработка, се произвежда качествен почвен подобрител – компост, който се използва за наторяване на зелените площи в градските градинки. Въпреки, че самият процес позволява наличието на някои странични примеси, най-добре е отпадъците да бъдат чисти.

Все още не всички граждани спазват разделното събиране, което затруднява обработването на сметта, особено от кафявите контейнери. Новата система за разделяне на отпадъците е много по-удобна от предишния вариант - изхвърляне в няколко контейнера. Никак не е трудно, вкъщи в една торбичка, най-добре биоразградима, отделяме остатъците от храната и градината и после я хвърляме в кафявия контейнер. А в друга торбичка или съд за смет - всички останали отпадъци, бутилки, пластмаси, хартия, предназначени за жълтия контейнер. Всичко това е изписано и на двата вида контейнери."

 Приемат се и строителни отпадъци след домашни ремонти. Те трябва да се закарат и предадат в депото. В активния строителен сезон бе организирана акция, като отпадъците можеха да се поставят на площадките до контейнерите и се извозваха от специални камиони. От "Благоустрояване" прибират всеки ден сметта от контейнерите в центъра на града, по график, това се отнася и за другите квартали, след което я откарват на депото. Рядко може вече да се види претъпкан контейнер, графикът се спазва стриктно.

 "Всеки камион, който пристигне в депото преминава задължително през контролната везна. Ако не е от сметосъбирачните машини за битови отпадъци, се извършва и визуален контрол, за да се насочи отпадъка, където е нужно - за сепариране, за директно депониране или за строителната площадка. Води се стриктна отчетност като всеки месец пращаме отчетите на кметовете на Габрово и Трявна", допълва Даниела Димитрова.

 Предимството на новата система за третиране на отпадъци е, че те не отиват директно в клетката за депониране, а им се дава нов живот - чрез рециклиране и компостиране. Изхвърлянето на отпадъците само в два контейнера е и много по-лесно. Освен, че е полезно и за околната среда като не я замърсява, с компоста се подобрява и качеството на почвата.

 Депото е модерно и чисто, всички процеси се извършват в закрити помещения, а оборудването е най-съвременно. За разлика от предишните планини от боклуци, изхвърляни на старото сметище, които миришеха неприятно и създаваха опасност от зарази. Те често се самозапалваха и неведнъж предизвикваха пожари.

снимка Всеки грам смет, постъпил в депото, се тегли стриктноКоментари (0)
Страници:  1 
Все още няма публикувани коментари
Добавете коментар...
Вашето име: [Вход (по избор)]
Вашият E-Mail:
 
Ако не можете да прочетете кода, опреснете страницата, за да получите нов.
Код за потвърждение:
Вашият коментар тук:
Теми с продължение
News management powered by Xpression News