Новините от Габрово и региона

Женина ДЕНЧЕВА

5.5 млн. лв. са инвестирани в нова модерна техника и ремонти в сградата на габровската болница. Проектът е  финансиран по схемата за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни заведения в градските агломерации“ по ОП „Регионално развитие “ 2007 – 2013". Средствата са почти половината от годишния бюджет на лечебното заведение, доказателство за значимостта на инвестицията.

Тя е показател как едни европейски пари могат не само да бъдат усвоени, а да бъдат използвани за действащи и активни политики в сферата на здравеопазването. Как се е случило всичко това, какви пречки са преодолени, колко усилия е коствало на екипа реализирането на проекта, разказва директорът на габровската болница д-р Нели Савчева:

"Действително успяхме да изградим нещо трайно и значимо - регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания. Началото бе поставено през 2007 година, когато бе открито отделение по химиотерапия. До този момент болните се лекуваха в други градове, бяха сами в най-тежкия момент в живота си, или близките им отсъстваха от работа, за да ги придружават. Отделението е факт, защото тогава д-р Божидар Паралчев е прозрял необходимостта от неговото създаване. Д-р Блага Баева с усърдие специализира третата си медицинска специалност в областта на онкологията. Министерството на здравеопазването повярва на това начинание и подкрепи идеята. Знае се, че само две областни болници в страната имат онкологични отделения".

През 2009 година ръководството  на здравното заведение подава проект по Оперативна програма "Регионално развитие", но нещата не са получават, въпреки че са подготвени всички нужни документи, разрешителни. Следват години, в които се използва всеки момент за настояване и убеждаване на поредното ръководство на здравното министерство. Не един или двама, а цели 7 министъра на здравеопазването имат пряко или косвено участие в реализирането на проекта.

През 2014 година е подписан проектът за подкрепа за реконструкция обновяване и оборудване на държавни лечебни заведения. А също  и за изграждане на регионален център за ранна диагностика в Габрово.

"Това стана в края на програмния период и имаше много съмнения ще се случат ли нещата, ще успеем ли да изготвим по най-добрия начин проекта. Справихме, за рекордно кратко време - 45 дни, въпреки че нямахме екип за управлението му. Реализирахме го също за кратък срок. С помощта на министерството, за което благодарим, рентгеновата апаратура е от един доставчик, което е изключително важно за по нататъшното използване и поддържането й.                                        

"Целта на всички тези усилия е да се повишава авторитета на лечебното 

заведение, да печелим пациентите си с квалифицирани професионалисти и най-съвременна апаратура", допълва д-р Савчева.

В рамките на проекта са извършените ремонти на помещения и преустройството им за клинични лаборатории, диагностични кабинети, графично – скопични рентгенови изследвания, компютърно – томографски изследвания, ЯМР – диагностика, подмяна на асансьори, енергийно – ефективни мерки, изграждане на достъпна среда за хора с увреждания.

Както вече писа "Габрово ДНЕС" доставена е и въведена в експлоатация съвременна медицинска апаратура за магнитно – резонансна образна диагностика; 16 – срезов компютърен томограф; дигитален скопично – графичен рентгенов апарат; дигитална рентгенова система тип „С - рамо“. А също така  4D ехограф; ендоскопска апаратура; дигитална ендоскопска видео система за автофлуоресцентни изследвания на белия дроб; лапароскопско оборудване 2 анестезиологична апарата; PACS – система за архивиране и разпространение на образи. Доставен е санитарен автомобил.

А  постигнатите резултати от изпълнението на проекта е повишаване качеството на предлаганите в габровската болница медицински услуги, своевременно диагностициране, провеждане на профилактика и успешно лечение на злокачествени заболявания. Осигурена е модернизирана здравна  и достъпна инфраструктура, реализирани са мерки за енергийна ефективност.Коментари (0)
Страници:  1 
Все още няма публикувани коментари
Добавете коментар...
Вашето име: [Вход (по избор)]
Вашият E-Mail:
 
Ако не можете да прочетете кода, опреснете страницата, за да получите нов.
Код за потвърждение:
Вашият коментар тук:
Теми с продължение
News management powered by Xpression News