Новините от Габрово и региона

Мариана ДИМИТРОВА

-        Г-жо Михнева, в края на всяка година Българската търговско-промишлена палата прави проучване сред бизнеса за икономическия климат, пречките, трудностите и очакванията му, какво показват резултатите?

-        Най-интересното е, че това проучване в рамките на европейските палати, което се прави години наред, за България го прави БТПП, българският бизнес на фона на европейския е по-оптимистично настроен. Нещо, което на фона на песимизма на българите, звучи много интересно. В това проучване на включени и фирми от нашия регион. И през тази година фирмите в различните категории имат различни очаквания, но очакванията на българския бизнес като цяло е много по-добро за увеличаване и развитие на икономиката, отколкото средното за Европейския съюз. Това, което прави впечатление е, че една трета от фирмите, които миналата година са предложили, че ще увеличат работните места, наистина са го направили. А за 2016 г. от общия брой анкетирани фирми, 25% също се надяват да увеличат заетостта. Но по този показател България не е от най-оптимистичните. Там стоим някъде на 12-13-то място в Европа. Най-песимистични и на последно място в сравнение с европейските страни, са очакванията на българския бизнес за приходи от продажби вътре в страната. Това според мен е безкрайно реалистично по причина, че вътрешният пазар години наред се свива. Приходите от продажби на българския пазар непрекъснато падат и няма реално основание бизнесът да очаква за 2016 г. и много по-голямо увеличение на приходи от продажби у нас. Съвсем на другия полюс стои очакването на българския бизнес за приходи от износ. Имайки предвид и ситуацията в Габровска област, виждаме, че фирмите, които реализират по-голяма част от продукцията си в износа, стоят по-добре на пазара.

-        Приблизително колко процента от фирмите в Габровска област изнасят продукцията си?

-        Като бройки фирми не може да се каже по простата причина, че износът се прави от по-мощните предприятия. Те не са кой знае колко много, но в същото време те реализират голяма част от продукта в региона от износ. Такава статистика няма - колко процента от брутния продукт на региона се осъществява от износ. Но по мои впечатления това е доста голям процент специално за Габровска област. И за България като цяло износът расте. На базата на това, нашите фирми очакват през 2016 г. да увеличат средствата от продажби в чужбина. Нещо, което също е много интересно в проучването е, че доста голяма част от фирмите, очакват през тази година да нарасне обема на инвестициите в България. В същото време има доста колебания в данните за това от какво най-много се страхуват фирмите през тази година. Най-голям процент е за цената на електроенергията и суровините. Знаем и за протестите на работодателите по отношение на цената на електроенергията, че де факто там почти нищо не е решено, че най-вероятно и през 2016 г. ще има увеличение на електроенергията. И поради тази причина, фирмите 48 % поставят това като проблем за развитието си. 29% оценяват, че условията на общата икономическа обстановка в България, на икономическата политика, може да бъде някаква заплаха за развитието им. 33% посочват липсата на квалифицирана работна ръка. Имаме безработица, а в същото време имаме търсене на специалисти с определена квалификация. Друг доста голям процент посочват като заплаха за развитие разходите за труд. Знаем, че с много бързия ръст на минималната работна заплата в България, качването всяка година на осигурителните прагове принуждава фирмите да имат значително по-голям разход за труд. На фона на Европа, България е с един от най-бързия ръст на разходите за работна заплата, което създава редица затруднения. Вътрешното търсене е посочено също като една от заплахите, както и несигурната външна геополитическа обстановка затова какво ще се случи на външните пазари. виждаме, че обстановката е много динамична, от днес за утре може коренно да се промени, с военните конфликти, с миграцията. Тази несигурност кара голяма част от работодателите да се въздържат от инвестиции. В същото време процентът на очакванията за инвестиции през следващата година е увеличен. Това е едно противоречие, което аз не виждам как би се решило.

-        Как реагира бизнесът на увеличението на част от местните налози?

-        На база на общите изследвания за България, Габрово е една от общините с най-ниски данъци и такси. В други градове са значително по-големи, но това не означава, че трябва да си ги увеличаваме. Мисля, че не това е пътят за увеличаване на приходите в който и да е бюджет. Подпомагането и развитието на икономиката, създаването на по-мощни фирми, които на база на бизнеса си ще плащат по-високи данъци - това е пътят. Но това не се случва години наред в България като цяло и в частност нашите фирми в региона. Има обективни показатели и всички ги виждаме - възстановяването след икономическата криза е много бавно, санкциите на Европейския съюз спрямо Русия засегнаха Габровска област най-вече в машиностроенето и електротехническата промишленост. Фирмите, които изнасят за Русия рязко им паднаха поръчките поради невъзможността на партньорите им да плащат. Имаме доста проблеми и натрупването на други такива, в един момент могат да обезкуражят тези, които продължават да се борят в сложната обстановка.

-        Чуха се и доста песимистични прогнози за националния бюджет за 2016 г. Най-вече, че хората ще продължат да обедняват, че не са предвидени мерки за насърчаване на разкриването на нови работни места?

-        Факт е, че в националния план по заетост цифрата на тези мерки е по-ниска през последните години по причина, че част от мерките се правят през европейските програми. И дори мерките в европейските програми са по-атрактивни от тези в националния план. За да имаме общата картина какво ще се случи през 2016 г., трябва да знаем и какви мерки по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" ще се пуснат.


Коментари (0)
Страници:  1 
Все още няма публикувани коментари
Добавете коментар...
Вашето име: [Вход (по избор)]
Вашият E-Mail:
 
Ако не можете да прочетете кода, опреснете страницата, за да получите нов.
Код за потвърждение:
Вашият коментар тук:
Теми с продължение
News management powered by Xpression News