Новините от Габрово и региона

В сайта на здравното министерство вече е публикувана здравната карта на страната и на областите в нея. Любопитни са демографските данни. В сравнение с данните на страната,  демографските данни на област Габрово никак не са обнадеждаващи.

Според новата здравна карта на областта нейното население е 116 351 души, от които 48% мъже,  52% - жени, 82%  живеят в градовете и 18% - в селата.  Под трудоспособна възраст са 12%, в трудоспособна възраст - 56% и над трудоспособна възраст - 32%.

Естествен прираст на 1000 души население: живородени 6,66, умрели 18,35 - Естественият прираст е минус е 11,69.

Град Габрово има 61 893 души население,  мъже - 48%, жени - 52% , в градовете живее 90% от населението и 10% в селата. Под трудоспособна възраст са 12%, в трудоспособна възраст - 57% и 31%  са над трудоспособна възраст. Живородени - 6,48 , умрели - 16,96, естествен прираст минус 10,49

Най - нисък е естественият прираст в Дряново - минус 14.84 и Трявна - минус 13.18. Регистрираните заболявания в областта са 177 083, от които 36 225 хоспитализирани.

ОБЩО ЗА СТРАНАТА: население 7 202 198, 49% мъже и  51%  жени. От тях 73% живеят градовете, в селата - 27%.  Под трудоспособна възраст са 15% от населението, в трудоспособна възраст 61% и  24% над трудоспособна възраст

Естествен прираст на 1000 души население: живородени 9,38, умрели 15,13, Естествен прираст минус 5,74.

Здравното обслужване на населението в областта е осигурено от ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ -  194 практики, от тях в Габрово - 115, Дряново -14  Севлиево - 43,  Трявна - 22

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ: 102 практики, от тях в  Габрово - 57, Дряново - 8, Севлиево - 30, Трявна -7. Седем са болниците в областта.

НЕОБХОДИМ МИНИМАЛЕН БРОЙ ЛЕКАРИ според новата здравна карта в първичната извънболнична помощ - 193, от които със специалност Обща медицина 77 и дентална медицина -116.

Минималният брой лекари в специализираната извънболнична помощ - 96, лекари по клинични специалности - 88, лекари осъществяващи медико-диагностични дейности по специалности - 8.   

ОБЩ БРОЙ ЛЕКАРИ 289

Предвидено е лекарите по дентална медицина по специалности да са 24.

Според здравната карта общият брой специалисти по здравни грижи /мед сестри, акушерки, лаборанти, фелдшери трябва да е 187, от които 95 мед. сестри.

БРОЙ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ЛЕГЛА ЗА БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ в областта - 1 002, включително легла за полагане на дългосрочни и палиативни грижи, за психиатрични грижи,  физиотерапия и рехабилитация.

Легла в МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД в Габрово - 320, МБАЛ "Д-р Ст.Христов" ЕООД Севлиево -152, МБАЛ "Д-р Т.Витанов" ЕООД Трявна - 90, МБАЛ "Акта Медика" ООД Севлиево - 60, СБАЛББ - Габрово /белодробната болница/ ЕООД -120, Държавна психиатрична болница Севлиево -105,  ДСБДПЛББ "Царица Йоанна" ЕООД Трявна /детска белодробна болница/ -155.

 

 


Коментари (0)
Страници:  1 
Все още няма публикувани коментари
Добавете коментар...
Вашето име: [Вход (по избор)]
Вашият E-Mail:
 
Ако не можете да прочетете кода, опреснете страницата, за да получите нов.
Код за потвърждение:
Вашият коментар тук:
Теми с продължение
News management powered by Xpression News