Новините от Габрово и региона


Община Габрово стартира от първи август социалната услугата „Обществена трапезария“ за хора в неравностойно положение. Дейностите се финансират чрез проект по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 г.

Трапезарията ще работи ежедневно до 30 април 2017 г. Към момента топъл обяд получават 58 лица от 140, подали молба. Заявления ще се приемат до запълване на капацитета от 125 места, след което резервите ще бъдат включвани при освободена бройка. Комисията за подбор е изпратила писмо до дирекция „Социално подпомагане“, която определя правоимащите, за проверка на 46 кандидати, които отговарят на условията, но не са включени в списъците.

Допустими са лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, лица и семейства с минимални пенсии – за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, с наследствени пенсии и с пенсии, несвързани с трудова дейност, скитащи и бездомни хора.

Обядът се раздава в приземно помещение зад сградата на Общината. За трудноподвижните потребители, които немогат лично или с чужда помощ да получават храната, е осигурена доставка до дома. Услугата е възложена на габровската фирма „Соня Трейдинг“ ЕООД.

Желаещите да ползват обществената трапезария трябва да подадат заявление по образец в Община Габрово – дирекция „Образование и социални дейности“.

Стойността на проекта е 86 336,25 лв. Чрез него ще бъдат изпълнени и съпътстващи мерки по консултиране и съдействие за включване в други социални услуги, ползване на административни общински услуги и подпомагане на достъпа до здравни и образователни услуги. 

 


Коментари (0)
Страници:  1 
Все още няма публикувани коментари
Добавете коментар...
Вашето име: [Вход (по избор)]
Вашият E-Mail:
 
Ако не можете да прочетете кода, опреснете страницата, за да получите нов.
Код за потвърждение:
Вашият коментар тук:
Теми с продължение
News management powered by Xpression News