Новините от Габрово и региона

 

Община Габрово на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №177 от 25.08.2016г. на Общински съвет Габрово е разрешено изработване на Подробен устройствен план  -План за застрояване за Частично изменение на Подробен устройствен план за имот №019074 в землището на с.Жълтеш, във връзка с разширяване на площадката върху земеделска земя-имот с проектен №019077 в землището на с.Жълтеш, Община Габрово и при необходимост изработване на Парцеларни планове /ПП/ за трасетата на довеждащите проводи на техническата инфраструктура. 


Коментари (0)
Страници:  1 
Все още няма публикувани коментари
Добавете коментар...
Вашето име: [Вход (по избор)]
Вашият E-Mail:
 
Ако не можете да прочетете кода, опреснете страницата, за да получите нов.
Код за потвърждение:
Вашият коментар тук:
Теми с продължение
News management powered by Xpression News