Новините от Габрово и региона

От стартиране на Програмата за енергийна ефективност на многофамилните жилища до 08.09.2016  г. в Община Габрово са регистра рани 131 Сдружения на собствениците /СС/.

За участие в Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, Сдружението на собствениците заявяват интерес пред Общината чрез Заявление за интерес и финансова помощ /ЗИФП/.

Към 08.09.2016  г. в Община Габрово са подадени общо 93 броя Заявление за интерес и финансова помощ / ЗИФП/. След проверка и оценка, 80 от тях са одобрени, съобщават от Община Габрово.

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ.

СС, чиито заявления са одобрени и са получили положителна оценка са поканени от Общината да сключат договор. Към 08.09.2016  г. Договорите, сключени между Община Габрово и СС са 80.

 

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ.

Всички 36 сгради от одобрените допустими от 2015 г. сгради са с приключили техническо обследване. В процес на подготовка е  енергийно обследване за една сграда.

ПРОВЕДЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

В процес на изпълнение са девет сгради със сключени Договори с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Габрово". 

Това са:1.      „Габрово, Св.Св Кирил и Методий № № 7 и 9”

2.      „Катюша - гр. Габрово, бул.Могильов № 84”

3.      „ЖБ Камчия, гр. Габрово – ул. Орловска 139”

4.      „БЛОК БЕДЕК ЧУМЕРНА 20-26 - ГР. ГАБРОВО”

5.      „гр.Габрово – ж.к. Петър Падалски 6”

6.      „Габрово, ул. Йосиф Соколски № 37, вх. В и вх. Г”

7.      „Узана, гр. Габрово, ул. Спортна 3, вх. А,Б,В ”

8.      „Сдружение на собствениците Люляк бул. Могильов 83,85,87 гр. Габрово”

9.      „Габрово, ул. Осми март №24, вх.Г и вх.Д”

 За още два обекта има сключени договори и изработен проект, предстои издаване на Разрешение за строеж:

1. „СС „Трендафил 2 – блок 23, гр. Габрово, ул.Д-р Тота Венкова № 11, 13, 15, 17, 19“

2. „Габрово, ул.Зелена Ливада №32, 34, 36, 38, Вх. А, Б, В и Г“

 

 

Издадено е Решение за избор на изпълнители на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР и предстои сключване на договор за изпълнение за следните сгради:

1.„Габрово, ул. Орловска № 87, жил.блок Дунав 1”

2. „гр. Габрово, ЖБ Трендафил-6, ул. Лазурна №3,5,7,9”

3.СС „Китайска стена - гр. Габрово, ул. Смърч №21-31“

4.„Блок 111 – 1974, гр. Габрово, бул. Могильов № 15, 17, 19, 21”

5.СС „гр. Габрово, бул. Хемус 15-17-19“

6.„Габрово Антим І №№ 3 и 5”

 ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ХОД

В процес на разглеждане са оферти за избор на изпълнители за изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, както и за осъществяване на строителен надзор и инвеститорски контрол за още девет сгради:

1. Габрово, ул. Зелена ливада № 4, 6, 8

2. гр.Габрово, кв.Русевци 1, ул.Селимица №№ 9, 11, 13

3.  Блок „Дъб“, гр.Габрово, бул. Столетов №135

4. СС “Пионер – гр.Габрово, ул.Чардафон № 7, вх.А, Б, В“

5. СС “Плиска – блок Плиска, ул. Свищовска №№70, 72 и 74, гр.Габрово“

6. Сдружение за обновяване на блок Тинтява, гр.Габрово, Община Габрово, ул.Свищовска №№ 101, 103 и 105

7. СС „КДН – гр.Габрово, ул.Даскал Алекси № 2, вх.А, Б и В“

8. „Габрово, ул. Видима №№ 27-29

9. гр. Габрово , ул. "Петър Михов" № 59, 61, 63

 За още четири сгради e в ход разглеждане на оферти по обявена обществена поръчка за избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи. По договорите за тези сгради са изготвени и одобрени работни проекти. Това са сградите:

1.    Габрово, квартал Русевци, блок №5, ул.Найден Геров №58,60,62,64

2.     Прохлада 7911- гр.Габрово, ул.Прохлада №7-9-11

3.    Габрово, ул.Мир 25

4.    Щастливеца, гр.Габрово, ул.Младост №2,4,6 и 9

 Обявени са обществени поръчки за изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, както и за осъществяване на строителен надзор и инвеститорски контрол за още пет сгради, това са:

1.      СС  „Арда – гр. Габрово, ул. Орловска 129”

2.      „ДУНАВ ІІ гр.Габрово, ул. Орловска №№ 81,83 и 85”

3.      „Смирненски 50, гр. Габрово”

4.      „Младост” 5 - гр. Габрово,  община Габрово, ул. Младост № 5, вх. А и Б”

5.      кв. Русевци, ул. Морава 9, 11, 13, 15”

Отварянето на офертите по тези обществени поръчки ще се извърши в средата на месец октомври.

Допълнително на Община Габрово бе възложено да довърши сградата на ул. „Варовник“ 11, която бе одобрена за финансиране по Програма Енергийно обновяване на българските домове. Дейностите по сградата са в процес на изпълнение.

 

 

 

 


Коментари (0)
Страници:  1 
Все още няма публикувани коментари
Добавете коментар...
Вашето име: [Вход (по избор)]
Вашият E-Mail:
 
Ако не можете да прочетете кода, опреснете страницата, за да получите нов.
Код за потвърждение:
Вашият коментар тук:
Теми с продължение
News management powered by Xpression News