Габрово ДНЕС
Новините от Габрово и региона
 На 16 април Окръжен съд - Габрово обявява ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ, за всички граждани, които имат желание да се запознаят отблизо с работата на институцията. Инициативата има за цел да съдейства за по-добрата информираност относно структурата на системата, функциите на различните органи в нея и спецификата на съдебните процедури. В Деня на отворените врати посетителите на палатата ще имат възможност да проследят организацията на работа в различните служби и да разгледат съдебните зали. Предвидена е и срещна със съдия от Окръжен съд – Габрово, който ще запознае гражданите с основни моменти от процеса на правораздаване и специфичните особености в дейността на магистратите. Инициативата ще се реализира в рамките на работния ден от 9.00 до 17.00 часа при спазване на всички изисквания за достъп до сградата и правилата за вътрешен ред. За да се обезпечи по-добрата организация на събитието може да се правят предварителни заявки за посещения на тел. 066 / 811 118 – експерт „Връзки с обществеността”.

Теми с продължение
News management powered by Xpression News