Новините от Габрово и региона

Успешният отоплителен сезон, без сериозни аварии и преустановяване на топлоподаването, коментират от ръководството на Топлофикация Габрово

- През този отоплителен сезон почти не е имало преустановяване на топлоподаването, с малки изключения, но за кратко време. На какво се дължи това?

- Да, имаше няколко малки прекъсвания заради предварително планирани ремонти, но това в никакъв случай не се отрази на качеството на топлоподаването към населението. През миналото лято бе извършена детайлна оценка на грешките и слабите места през предходния отоплителен сезон и на тяхна база бе съставена подробна ремонтна програма. Веднага започнаха множество ремонти в Централата по основните и спомагателните съоръжения и освен това бе привлечен допълнително нов персонал. Използването на горива с още по-добри показатели също допринесе за качественото топлоподаване. В последно време успяхме да осъществим редица инвестиции, които ни позволиха да достигнем до тези добри резултати.

- Няма ги досегашните черни пушеци от комина на ТЕЦ- а, които замърсяваха околната среда. Заради биогоривото ли е?

- Топлофикация Габрово използва в своите горивни инсталации както биогориво, така и въглища с високо качество и минимално съдържание на сяра. Инвестирахме в нови очистващи инсталации, благодарение на които успяваме да сведем до минимум емитираните емисии в околната среда. След проверките на РИОСВ не са констатирани никакви нарушения, свързани със замърсяване на въздуха.

- Защо нямаме топла вода, както в София и други градове? Толкова ли е скъпо?

-Да имаш битова гореща вода е голямо предимство. Но за да подаваме гореща вода, е нужно всички абонати от жилищните блокове да са съгласни, за да се изградят съоръжения за битово горещо топлоснабдяване. Преди време ТЕЦ-ът е подавал гореща вода целогодишно и голяма част от съоръженията са все още в абонатните станции, но не е ясно до каква степен са пригодни за експлоатация. Вероятно ще са нужни нови инвестиции, за да се осъществи това. Хората не са достатъчно информирани за предимствата на топлата вода. Важно е да се знае, че не е по-скъпо от ползването на електрически бойлери, напротив излиза по-евтино и изгодно. Занапред ще положим усилия, за да убедим нашите абонати в това предимство.

.- Гражданите доволни ли са? Може би и сравнително топлата зима е на ваша страна?

- От началото на отоплителния сезон не са входирани оплаквания от абонати. Правим всичко възможно така да завърши целият отоплителен сезон. Градусите навън нямат значение за качественото топлоподаване.

- Какви нови инвестиции предвиждате?

- Смятаме и през това лято да продължим с ремонтните програми, както при енергоизточниците, така и с топлопреносната мрежа, за да подсигурим безавариен сезон. Ще продължим да инвестираме и в очистващи инсталации и разширяване на топлопреносната мрежа, ако има желаещи нови абонати.


Теми с продължение
News management powered by Xpression News