Новините от Габрово и региона

"Начално училище „Васил Левски“ ще започне следващата учебна година в нова база", обяви кметът на Габрово Таня Христова на среща, посветена на бъдещето на училището. Още на 15 септември единственото начално училище в града ще може да съчетае своите иновативни форми на обучение с модерната материално-техническа база на обновената сграда на ул. „Христо Смирненски“ № 27. „Вярвам че училището ще се превърне в едно от местата, с които ще гордеем по отношение на началното образование в Габрово“, допълни още Таня Христова.

В дискусията за бъдещето на училището участваха родители, педагогическата колегия, председателят на Общинския съвет в Габрово Лена Георгиева, представители на Регионалното управление на образованието /РУО/ в града.

Началникът на РУО-Габрово Георги Маринов обяви, че начално училище „Васил Левски“ е с образователен резултат „Много добър“ на областно ниво, с устойчивост в последните седем години. Според него този резултат трябва да бъде развиван и усъвършенстван, а иновативният образователен продукт трябва да се предлага в среда, която заслужват всички, ангажирани в процеса.

Училище „Васил Левски“, което от години използва иновативни форми и методи на обучение, през тази учебна година кандидатства за Иновативно училище и очаква решението на Министерството на образованието и науката да бъде огласено през месец юни.

Предложението за преместване на училището ще реши дългогодишните трудности със сградния фонд и ще позволи на неговия екип да реализира своите образователни планове и желания, заяви неговият директор Валентина Венкова.

Училищното ръководство увери също, че преместването няма да промени настоящия учебен процес, който, благодарение на новата база ще бъде надграден с планираните иновативни форми на обучение в четири основни направления - спорт, английски език, информационни технологии и предприемачество.

Като основен проблем на преместването, родители посочиха затрудненията, които ще имат при транспортирането на децата, живеещи в отдалечени райони. Предстои да бъдат обсъдени и предложени на родителите и училищното ръководство всички възможности за осигуряване на подходящ удобен транспорт на децата до новата база, информира Таня Христова.

Новата сграда на училище „Васил Левски“ все още е в процес на обновяване, но ремонтите работи по нея ще приключат до началото на учебната година. Обновяването се извършва в рамките на проект „Инвестиции в съвременна образователна инфраструктура в община Габрово“, като се изпълняват енергоспестяващи мерки, достъпна среда за деца и хора с двигателни проблеми, благоустрояване на дворните площи и изграждане на нови спортни игрища и съоръжения. Ще се изгради нова пожароизвестителна система и видео наблюдение. Помещенията в сградите и остарялото обзавеждане на класните стаи ще бъдат подновени. Базата ще разполага с модерно дворно пространство, физкултурен салон, столова и съвременно оборудване.

Предстоят родителски срещи по класове и допълнително обсъждане на отделните аспекти, свързани с преместването на начало училище „Васил Левски“. В сградата на ул. „Христо Смирненски“ № 27 се помещаваше основно училище „Цанко Дюстабанов“, което подлежи на закриване, съгласно решение на Общинския съвет в Габрово, считано от 1 август 2018 г.

 

 


Теми с продължение
News management powered by Xpression News